Nyheter (187)

Nyheter

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2020

...i Stortingets familie- og kulturkomiteen mandag, la Bråtømyr fram <strong>Norsk jazzforum</strong>s innspill til statsbudsjettet. Den foreslåtte indeksreguleringen til musikkformål i <strong>Norsk</strong> kulturfond er i realiteten en nedgang for musikkfeltet. <strong>Norsk</strong>...

Nyheter

Storbandprisen 2019 til Gunnar Gustavsen

...selv som nominerer kandidater, og styret i <strong>Norsk jazzforum</strong> som deler ut prisen. I <strong>Norsk jazzforum</strong>s begrunnelse for Storbandprisen 2019 heter det: Årets prisvinner er ikke en som har som...

Nyheter

Et samspilt jazzforum

...<strong>Norsk jazzforum</strong>s landsmøte: «<strong>Norsk jazzforum</strong>s landsmøte føreset at arrangør- og festivalordningane framleis skal forvaltast av <strong>Norsk</strong> kulturråd. Fordelinga av tilskot til arrangørfeltet må i hovudsak baserast på kunst- og kulturfagleg...

Nyheter

Norge blir fokusland på Jazzahead 2019

...sammen med daglig leder i <strong>Norsk jazzforum</strong>, Gry Bråtømyr. (foto: Øyvind Skjerven Larsen/<strong>Norsk jazzforum</strong>) Sammen med Norges eksportkontor for musikk, Music Norway, skal <strong>Norsk jazzforum</strong> programmere den <strong>norsk</strong>e satsingen på...

Konsertanmeldelser (2)

Helge Liens Norske kvartett - Kampenjazz, 8. februar 2015

Lekent og samspilt i kirka

Helge Lien med håndplukka kvartett. Melodiøst og dronende på tvers av musikalske generasjoner.

Fra forsiden

Dølajazz - lørdag 19. oktober 2019

Ly på Dølajazz

– Vi driv med innehaldning, ikkje underhaldning, sa Carsten Dahl. Laurdag gav musikken Dølajazz-publikum ly frå det sure regnveret på utsida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev