Nyheter (16)

Nyhet

Dramatiske kutt i FFUKs midler

...til budsjett 2018, og <strong>fond</strong>et <strong>for</strong>teller de nå må nå sette på bremsene <strong>for</strong> å kunne drive <strong>for</strong>svarlig. <strong>Fond</strong>et <strong>for</strong>klarer reduksjonen i inntektene på følgende måte: «<strong>Fond</strong>ets eneste inntekt kommer...

Nyheter

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

...utøvende <strong>kunstnere</strong> skal administrere kunstnerstipend og krisestipend <strong>for</strong> utøvende artister. Utbetalingen <strong>for</strong>ventes først til til høsten. <strong>For</strong>lenger kompensasjonsordningen <strong>for</strong> arrangører Regjeringen <strong>for</strong>lenger kompensasjonsordningene <strong>for</strong> kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31....

Nyhet

Gammleng-pris til Hanna Paulsberg

...De årlige Rolf Gammleng-prisene ble utdelt av <strong>Fond for</strong> utøvende <strong>kunstnere</strong> på et arrangement i Oslo mandag 4. november. Åtte priser ble tildelt <strong>kunstnere</strong> innen musikk dans og teater, og...

Nyheter

Veteranpris til Karin Krog

...50.000. De øvrige prisene er på kr. 40.000. Disse æresprisene får kunstnerne <strong>for</strong> «<strong>for</strong>tjenstfull medvirkning ved innspillinger eller i sceniske <strong>for</strong>estillinger». Kandidater til prisene er <strong>for</strong>eslått av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene...

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev