Nyheter

Covid: gjeldende tiltak og restriksjoner

Nasjonale smittevernsregler rammer kulturlivet hardt. Her oppdaterer vi fortløpende oversikt over regler for vårt felt samt ulike tiltak og kompensasjonsordninger.

Oppdatert 14. januar kl. 08.45.

Regjeringen har lettet noe på de nasjonale restriksjonene som ble innført i desember 2021. De nye reglene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar 2022. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar. Enkelte kommuner og regioner vil kunne ha strengere tiltak, så sjekk også din kommunes nettside for lokale tiltak.

Skjenking av alkohol åpnes igjen med begrensning, og publikumskapasitet på arrangementer utvides noe. Blant generelle anbefalinger er 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det er endringer i karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad.

På Kulturdepartementets nettside finner du spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Se oversikt over tilskudd- og kompensasjonsordninger lenger ned i saken.

Nasjonale tiltak og regler:

Arrangementer og sammenkomster
• 
Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
• Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
• Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
• Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
Utendørs: Maks 50 personer.
Munnbindpåbud for publikum innendørs.
• Offentlige arrangementer innendørs:
Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
Munnbindpåbud for publikum.
• Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
• Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
• Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Serveringssteder
• 
Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
• Skjenking skal skje ved bordene.
• Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
• Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
• Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Tilskudd- og kompensasjonsordninger:

• Nye 400 millioner til Kompensasjonsordningen for kultursektoren som gjelder fra 1. november og fram til sommeren. Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent. Samtidig blir det mulig å hente ut overskudd fra arrangementer dersom dette brukes til å ta ut lønn i perioder uten inntekt. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået.
Ordningen vil bli lyst ut i 2022. Forskriften for denne ordningen må godkjennes av ESA før det kan åpnes for søknader. Følg med her på Kulturrådets nettside for oppdateringer. 

Stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres med 300 millioner. Ordningen får tilbakevirkende kraft fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Innretningen på ordningen og forskriften er uendret fra forrige runde av ordningen. Søknadsportalen vil åpne torsdag 6. januar og søknadsfristen er torsdag 27. januar kl. 13.00. Denne søknadsfristen gjelder for hele perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

• 300 millioner kroner vil gå til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde.

• 100 millioner kroner er satt av til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.

Kompensasjonsordningen for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende forlenges ut februar.

• Midlertidige ordninger for ledige og permitterte, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser, forlenges ut februar 2022.

• Tilskuddsordningen for frivillighet i Lottstift er forlenget og gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfrist er 18. januar 2022. 

• Norsk jazzforum viderefører en romsligere ad hoc-tilskuddsordning for ekstraordinære tiltak inntil videre. Mer om ordningen her. 

Fra forsiden

Nyhet

Buddy-prisen til Eivind Aarset

Gitarist Eivind Aarset er tildelt Buddy-prisen, norsk jazz’ høyeste utmerkelse, for 2021. En betydelig skikkelse i norsk jazzliv, og en musiker som i høy grad har bidratt til at jazzen som kunstform har utviklet seg i sin egen samtid, uttaler Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen. – En stor ære å få Buddy-prisen, sier Aarset.

Nyhet

Stringswing-helg på Cosmopolite

Djangofestivalen på Cosmopolite i Oslo starter torsdag 20. januar og holder på gjennom helgen. Hot Club De Norvegè + Majken Christiansen, Mike Reinhardt Trio og Olli Soikkeli Trio feat. Marian Petrescu er blant band på programmet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev