Nyheter

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Her samler Norsk jazzforum relevant informasjon og lenker om situasjonen rundt koronaviruset. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdatert 6. april kl 10:50

Norsk jazzforum følger situasjonen rundt koronaviruset tett, og er i løpende dialog med nettverket av kulturorganisasjoner og fagforeninger om tiltak. Norsk jazzforum sender ut regelmessige eposter for å holde medlemmene oppdatert på utviklingen. Har du som medlem ikke mottatt epost, ta kontakt med oss.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende
Hvordan skal du med kombinasjonsinntekt forholde deg til de forskjellige trygdeytelsene? Creo forsøker å skape klarhet i de forskjellige ordningene her. Det er mye usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen angående hvilke offentlige hjelpetiltak som gjelder for hvem. NAV-systemet kan vanligvis være forvirrende for enhver bruker, og kanskje spesielt for de som har kombinasjonsinntekter. Med kombinasjonsinntekter menes at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift, skriver Creo.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen melder i Aftenposten fredag 3. april at det i neste uke skal komme en ordning som omfatter typisk enkeltpersonsforetak som også inkluderer kunstnere. Den tekniske løsningen vil ikke være oppe før i månedsskriftet april-mai, men ordningen lages slik at kompensasjonen skal dekke deler av inntektstapet fra koronakrisen slo inn for fullt. I praksis fra 12. mars. 

Kulturrådets ordninger
Kriteriene for kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte arrangementer i kultursektoren, ble offentliggjort 3. april. Søknadsskjemaet vil være klart 14. april, med søknadsfrist 21. april. Les mer om kompensasjonsordningen hos Kulturrådet her.
Regjeringens forskrifter kan du lese her.

Fredag 3. april melder Kulturrådet også om at de forlenger perioden der tilskudd kan beholdes for avlyste arrangementer. Dette er en forlengelse av en praksis Kulturrådet innførte 11. mars, for arrangementer som skulle finne sted ut april måned. Nå utvides dette til å gjelde arrangementer helt frem til sommeren. Kulturrådet vil heller ikke kreve tilbake forskutterte honorarer til kunstnere eller underleverandører i forbindelse med forberedelsesarbeid, eller honorarer som er utbetalt for arbeid som allerede er utført.

Kulturrådet har også fått i oppgave av kulturdepartementet å forvalte en ny midlertidig kompensasjonsordning som målrettes mot kultursektoren. Der kan aktører søke om kompensasjon for blant annet tapte billettinntekter og deltakeravgifter. I dialog med departementet utarbeider Kulturrådet nå mer konkrete retningslinjer for ordningen, og flere detaljer vil være klare i løpet av kort tid, melder Kulturrådet.

Den 25. mars offentliggjorde også Kulturrådet at inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer.

Tiltakspakker og rettigheter
Stortinget har vedtatt økonomisk krisepakke. Den inkluderer blant annet en bedre inntektssikringsordninger for selvstendige næringsdrivende og frilansere, akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV og kompensasjonsordning (se Kulturrådet) for kulturfeltet.

Creo som er Norges største kunstnerorganisasjon, jobber kontinuerlig for gode og effektive ordninger som kan hjelpe feltet i denne situasjonen. Her på denne siden har Creo samlet informasjon og svar på spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjonsordninger og krisepakker.

Andre aktuelle lenker til Creo:
Creo om selvstendig næringsdrivende og dagpenger
Creo skriver her om krisepakken Stortinget la fram 16. mars.
Creo ber nå Regjeringen om flere viktige tiltak for bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel 
Creo sin vurdering av rettigheter i forbindelse med avlyste oppdrag.
– Midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, nødvendige avklaringer

Ekstraordinære midler i FFUK
FFUK har opprettet en ekstraordinær tilskuddsordning for å kompensere for tapte honorar som konsekvens av avlyste arrangement. Det kan søkes om inntil kr 3000 per avlyste engasjement, og totalt inntil kr 30 000. Søknadsfristen for første runde var onsdag 1. april kl. 13.00. Les mer om denne ordningen her.

Styret i Creos vederlagsfond besluttet 30. mars å donere 2 millioner kroner til de musikerne som blir rammet av avlyste arrangementer. Istedenfor å dele ut midlene gjennom egen organisasjon, valgte styret i vederlagsfondet å donere pengene til det ekstraordinære støttetiltaket som Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har opprettet.

Norsk jazzforums ad hoc-tilskudd
Medlemmer av Norsk jazzforum som allerede har fått ad hoc-tilskudd til konsert, turneer eller prosjekter, vil ikke få krav om tilbakebetaling om disse blir avlyst på grunn av korona-situasjonen.
Det er mulig for musikermedlemmer å søke ad hoc-ordningen om midler som kompensasjon for avlyste konserter i forbindelse med koronaviruset. Det søkes på vanlig måte i søknadsportalen. I søknaden fører man opp det opprinnelige budsjettet og beskrivelse av turneen, men det må også redegjøres for hvordan den økonomiske situasjonen endret seg som følge av avlysningen. Utover dette gjelder vanlige retningslinjer for ad hoc også ved slike søknader. Mer informasjon om denne ordningen her.

Andre tilskuddsordninger:
Music Norway melder at de som følge av utbruddet av koronaviruset, vil justere praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger.
Kulturtanken melder at samtlige fylkeskommuner har bekreftet at det for avlyste DKS-turneer vil utbetales honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
Gramo fremskynder 2020-utbetalingen.
– FFUK forvalter donasjoner til utøvere
Creos vederlagsfond vil ikke kreve tilbake midler.
(er det andre ordninger med tiltak som vi ikke har nevnt her, tips oss gjerne)

Strømming av konserter og TONO
TONO har her laget en guide for direktesending av musikk på nett.

Kartlegging av ringvirkninger
Musikkindustriens næringsråd (MIR), som Norsk jazzforum er en del av, setter opp en undersøkelse i samarbeid med BI:CCI for å kartlegge ringvirkningene i musikkfeltet. Denne vil vi distribuere til Norsk jazzforums medlemmer når den er klar, forhåpentligvis om ikke så lenge. Medlemmene i MIR var samlet til ekstraordinært Rådsmøte fredag 20. mars for å oppsummere krisen og legge en felles plan for arbeidet fremover. 
Norsk musikkråd har sendt ut en egen kartlegging til frivilligheten.

I mediene:
– Musikkfestivalene trygler om avklaring: – Desperat situasjon
Ballade følger koronakrisen for musikkfeltet her
Musikkultur følger koronakrisen for musikkfeltet her
Klassekampen følger koronakrisen for kulturfeltet her
Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving.
Jurist i Creo forklarer i denne artikkelen hvilke rettigheter frilansere har når epidemien rammer jobben.

Andre aktuelle lenker:
Folkehelseinstituttets råd knyttet til koronasmitte ved store arrangementer.
Annen informasjon og kontaktinfo fra Folkehelseinstituttet.
Norske Konsertarrangører oppdaterer informasjon her.
Info og råd om god risikovurdering og planlegging fra DSB.

Fra forsiden

Nyheter

UKAS JAZZPROFIL: Petter Wettre

Petter Wettre tok med seg saksofonen og flyttet til Paris kun et par uker for koronarestriksjonene satte inn. Nye samarbeid og musikalske møter må vente, nå er det blogging, øving, trening og generelt venting som fyller dagene.

Nyheter

Kongsberg Jazzfestival avlyser

Kongsberg Jazzfestival melder i dag at årets festival er avlyst. - Det er med tungt hjerte vi gjør dette, men styret har også et ansvar for å ta vare på festivalen, forvalte den godt og sikre dens fremtid. Vi kan ikke sette festivalen i en situasjon hvor vi med åpne øyne sender den inn i historiebøkene, sier styreleder Juel H. Rye.

Meld deg på vårt nyhetsbrev