Nyheter

TONO og NMR enige om arrangørlag-avtale

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har kommet til enighet om en avtale for arrangørlag. Avtalen, som kun gjelder for 2018, omfatter 250 arrangørlag som er medlemmer av AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum og Norsk Viseforum.

Rammeavtalen omfatter totalt 250 konkret definerte «grasrotarrangører» som er medlem av de seks organisasjonene. Arrangørlagene får gjennom avtalen tillatelse fra TONO til å fremføre beskyttet musikk til alle konserter som arrangeres. Avtalen innebærer en økning i det totale TONO-vederlaget sammenliknet med 2017. Den foregående rammeavtalen mellom TONO og Norsk musikkråd (NMR) baserte seg på grunnlagstall som daterte seg tilbake til 2009, og omfattet både utøverlag og arrangørlag. Mye har skjedd på arrangørfeltet siden det, og gledelig arrangeres det nå langt flere konserter. I arrangøravtalen med TONO for 2018 er antall konserter derfor oppjustert. Avtalen har kun gyldighet for 2018, med bakgrunn i at partene ser at det tidsmessig ikke er mulig å komme frem til en ny avtale som vil omfatte også de kommende år.

– Vi har vært gjennom langvarige, men gode og konstruktive forhandlinger med Norsk musikkråd som nå har resultert i en avtale for NMRs arrangørlag for dette året. Vi er tilfredse med å ha inngått en avtale som tar høyde for et større antall konserter enn under den gamle avtalen. Vi har fortsatt en god dialog med Norsk musikkråd, og vi ser frem til videre forhandlinger om en avtale for 2019 og fremover, sier Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO.

Forhandlingene om en mer langvarig avtale fra 2019 vil igangsettes i løpet av kort tid, og det er ønskelig fra begge parter å komme til enighet snarlig slik at samme situasjon ikke oppstår neste år.

– Vi er tilfredse med å ha løst rettighetsspørsmålene for inneværende år til det beste for de lokale grasrotarrangørene og det lokale kulturlivet. Det er i både rettighetshavers og arrangørs interesse at en løsning kommer på plass. Vi har god dialog med TONO og har god tro på en snarlig løsning for 2019 og årene etter, sier Christin Sund, fungerende generalsekretær i Norsk musikkråd.

Avtalen innebærer at Norsk musikkråd betaler TONO-vederlaget sentralt. Den enkelte arrangører er dog forpliktet til å sende TONO rapporter over hvilke verk som er fremført på konsertene.

Om Norsk musikkråd
Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon og interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. NMR har 33 medlemsorganisasjoner, 17 fylkesmusikkråd og representerer over 140.000 medlemmer. NMR arbeider kontinuerlig for å bedre organisasjonenes rammebetingelser og det lokale musikklivets behov for egnede øvelokaler. For mer informasjon: www.musikk.no

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 31 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon: www.tono.no

Fra forsiden

Nyheter

Årets unge jazzmusikere 2024 er kåret

Det var Sondre Moshagen Lightning Trio som stakk av med seieren under Jazzintro-finalen på Moldejazz onsdag 17. juli. Komposisjoner av høy klasse med mye rytmisk autoritet, og med melodiske og harmoniske ideer som gir trioen en egenartet identitet, sier juryen blant annet i sin begrunnelse.

Moldejazz - dag 1

Fordeler og ulemper med store orkestre

FESTIVAL: Bill Frisell Trio møter Trondheimssolistene og Luftforsvarets Musikkorps, I Like To Sleep lager sitt drømme-jazzorkester og Christian McBride swinger seg gjennom praten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev