Om utgivelsen

Hansen leser dikt, og Gjersvik improviserer kontrabass til det som blir lest!
Kun digital utgivelse,