Om utgivelsen

Digital utgivelse som inneholder 16 solo kontrabassimprovisasjoner av Ole Amund Gjersvik. Gitt ut i samme rekkefølge som de ble spilt inn, slik at lytteren kan følge prosessen fra begynnelse til slutt!