Om utgivelsen

- Fullblods akustisk improalbum med kontrabass og vokal
– Surrealistiske tekster om fornemmelsen av ‘det sterke’ og ‘det sårbare’ i vår tilværelse, erfaring og minne

Tittelen ‘Into The Beast’ henviser til det å erkjenne og imøtekomme sin frykt, noe som manifesteres i fri improvisasjon hvor utgangspunkt og retning ikke er gitt på forhånd.
Gjennom frijazz og improvisasjon utforsker duoen kontraster generelt, og broene mellom dem: kontrasterende fornemmelser, lommene mellom lyd og stillhet, opplevelsen av det meningsfulle og det meningsløse, minne og glemsel.