Nyheter (3)

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend

...<strong>Musiker</strong>- <strong>og bandstipend</strong>enes formål er å gi profesjonelle jazzmusikere økonomisk frihet til å fordype seg i sin kunst enten via øving eller videreutdanning. Det er for 2019 satt av kr...

Nyheter

330 000 kroner tildelt i musikerstipender

...til å gi <strong>musiker</strong>ne denne friheten, sier daglig leder Gry Bråtømyr. Norsk jazzforum mottok 222 søknader om <strong>musiker</strong>- <strong>og bandstipend</strong> for 2019, <strong>og</strong> av disse har 9 <strong>musiker</strong>e <strong>og</strong> 14...

Nyheter

330 000 kroner tildelt i jazzstipend

...Norsk jazzforum mottok 259 søknader om <strong>musiker</strong>- <strong>og bandstipend</strong> for 2018, <strong>og</strong> av disse har 13 <strong>musiker</strong>e <strong>og</strong> 11 band fått tildelt stipend på til sammen kr 330 000. –...

Fra forsiden

Nattjazz – 25. mai 2019

Kannegaard! Moskus!

To trioer toppet Nattjazz-lørdagen for jazzinorge.no's utsendte: Moskus og Maria Kannegaard Trio.

Meld deg på vårt nyhetsbrev