Nyheter

TONO og NMR med ny avtale for grasrotarrangører

TONO og Norsk Musikkråd har blitt enige om en ny avtale som omfatter 240 mindre konsertarrangører.

Avtalen omfatter totalt 240 lag fordelt på organisasjonene Norsk jazzforum, AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk Musikkråd, Norsk Viseforum og Norske Konsertarrangører. Daglig leder i Norsk jazzforum er fornøyd med å få en avtale på plass etter lange forhandlinger.
– Vi er svært glade for at vi klarte å lande en avtale til slutt, selv om det tok sin tid. Den nye TONO-avtalen speiler dagens kart og terreng i antall konserter. Avtalen er følgelig merkbart dyrere enn den forrige, og vi er nå i gang med å lage en modell for hvordan vi håndterer dette som kan være mest mulig overkommelig for de små, frivillige arrangørene, sier Bråtømyr.

Bakgrunnen for den nye avtalen er at lagene arrangerer langt flere konserter enn det den gamle avtalen fra 2009 la til grunn, noe som også var hovedårsaken til at TONO sa opp den gamle avtalen. Den forrige avtalen hadde totalt sett et gjennomsnitt på 2 konserter per arrangør, mens denne har 13 konserter. Avtalen som er blitt fremforhandlet etter lang dialog gjennom 2018 er nå godkjent av styrene i TONO og NMR, og vil ha gyldighet fra 1. januar 2019. De lagene som faller utenfor avtalen vil fortsette å inngå individuelle avtaler med TONO.

 – Vi er glade for å ha blitt enige om en avtale med NMR for dette arrangørsegmentet. De 240 arrangørlagene som er omfattet av avtalen har nå fått en god, sentral avtale som gir én årlig fremføringstillatelse mot et rimelig vederlag. For TONOs del betyr avtalen en inntektsøkning som står i sammenheng med den mengden av konserter som arrangeres av disse lagene, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder, i en pressemelding. I henhold til den nye avtalen vil TONO fakturere NMR hele vederlaget i to halvårlige terminer.

 

Fra forsiden

Oslo Jazzfestival - 16. august 2019

Kokepunkt

Du må prøve å gå rundt på Sentralen med konsertar på alle kantar – musikken går rett i fletta på deg!

Meld deg på vårt nyhetsbrev