Nyheter

330 000 kroner tildelt i musikerstipender

Norsk jazzforum har tildelt totalt kr 330 000 i stipender til sine musikermedlemmer. Trompetist Hilde Marie Holsen, pianist Andreas Ulvo og vokalist Ina Sagstuen er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend for 2019. LASSEN, The Brazz Brothers og Siril Malmedal Hauge er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Musiker- og bandstipend tildeles årlig av Norsk jazzforum, og har som formål å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning.
– Formidling er et satsingsområde for Norsk jazzforum. Noe av det viktigste vi gjør er å skape rom for musikere til kunstnerisk utvikling, og stipendene skal bidra til å gi musikerne denne friheten, sier daglig leder Gry Bråtømyr.

Norsk jazzforum mottok 222 søknader om musiker- og bandstipend for 2019, og av disse har 9 musikere og 14 band fått tildelt stipender på til sammen kr 330 000.
– Vi skulle gjerne sett at vi hadde langt flere midler til stipendtildelinger. Vi mottar veldig mange gode søknader, sier Bråtømyr.

 Følgende musikere har blitt tildelt stipend for 2019:

Fordypnings-/studiestipend:
Jan Martin Gismervik                                                  kr 10 000
Ola Asdahl Rokkones                                                   kr 10 000
Ina Kristine Evensen Sagstuen                                   kr 10 000
Hilde Marie Holsen                                                     kr 10 000
Ståle Liavik Solberg                                                      kr 10 000
Håvard Skaset                                                               kr 10 000
André Kassen                                                                kr 10 000
Inger Johanne Kvien Brunvoll                                    kr 10 000
Andreas Ulvo                                                                kr 10 000

Øvings-/studiestipend for band:
Roger Johansen Group v/Roger Johansen              kr 18 000
The Sinatra Songbook v/Ingar Kristiansen              kr 18 000
Emmeluth’s Amoeba v/Signe Emmeluth                 kr 15 000
LASSEN v/Harald Lassen                                            kr 15 000
Moskus v/Fredrik Luhr Dietrichson                           kr 15 000
Wako v/Kjetil Andre Mulelid                                     kr 15 000
Inger Marie Gundersen band                                     kr 18 000
Camilla Hole Trio                                                         kr 15 000
The Brazz Brothers v/Runar Tafjord                         kr 15 000
Rosseland/Eick Duo v/Johannes Eick                       kr 12 000
Siril Malmedal Hauge                                                 kr 18 000
Karl Seglem Trio                                                          kr 15 000
Multiverse v/Anders Lønne Grønseth                     kr 18 000
Lars Andreas Haug Band                                             kr 18 000
Ole Marius Sandberg Kvartett                                   kr 15 000

Fra forsiden

Moldejazz 2024 - dag 3 og 4

Folkefesten og jazzen møtes i kveldssola

FESTIVAL: Moldejazz på onsdag og torsdag går fra sur vind til godvær, Jaap Blonk fascinerer både ute og inne, Lightning Trio, Bliss Quintet, Schemes og Coincidences møtes i Jazzintro-finalen, Bill Frisell finner vrengpedalen og den store og den lille festivalen møtes på takterrassen i ellevetiden om kvelden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev