20. september 2024

Adrian Myhr Trio
Kokong

Om utgivelsen

Etter 20 år som en sentral skikkelse i norsk musikkmiljø, gir kontrabassist Adrian Myhr ut albumet Kokong. Albumet som er underskrevet i sitt eget navn, er et lavmælt, melodiøst og suggerende album, hvor også hans kompositoriske side får skinne på lik linje som hans finurlige kontrabass-spill. På albumet har han fått med seg folkemusikeren Rasmus Kjorstad på fele og langeleik, og improvisatøren Jan Martin Gismervik på trommer, perkusjon og harmonium.

Myhr har ønsket å skape musikk bestående av en saktegående energi, men samtidig musikk som vil ut og frem, kontrollert og avventende. Kokong er ordet hvor nettopp denne prosessen skjer i naturen. En larve går i et puppestadium og vokser seg klar til å bli et fullvoksent insekt. En naturlig og lite tilgjort del av naturen, som står som en sterk inspirasjon for hvordan trioen ønsker å spille musikk, gjennom bruk av organiske musikalske virkemidler og akustiske instrumenter. Flere av titlene har også elementer fra naturen, som en refleksjon rundt dette.

Gjennom de mange prosjektene Myhr og hans medmusikere har arbeidet med opp igjennom årene, har de opparbeidet seg en rik forståelse av ulike sjangre og musikalske kulturer. Det er vanskelig å sette noen konkrete sjanger på denne musikken, men en kan høre både elementer fra norsk folkemusikk, samtidsmusikk og jazz/ improvisasjonsmusikk. Det er også hint av blant annet ragamusikk fra India, så vel som albansk sangtradisjon blandet i musikken. Trioen har en besetning hvor to av musikerne spiller flere instrumenter som gjør at de har mange muligheter i variasjon på instrumentering og uttrykk. F.eks. får en høre langeleik-solo over en bass- og trommegroove. Andre steder høres lange, skjøre droner på harmonium, med bue på kontrabass og fele.

ENGLISH:
After 20 years as a central figure in the Norwegian music scene, double bass player Adrian Myhr releases the album Kokong (it means Cocoon in Norwegian). The album, which is signed under his own name, is a low-key, melodious and suggestive album, where his compositional side shines as well as his delicate double bass playing. On the album, he has included the folk musician Rasmus Kjorstad on fiddle and langeleik, and the improviser Jan Martin Gismervik on drums, percussion and harmonium.

Myhr has wanted to create music consisting of a slow-moving energy, but at the same time music that wants to go out and forward, controlled and waiting. Cocoon is the word where precisely this process takes place in nature. A caterpillar enters a pupal stage and grows ready to become a full-grown insect. A natural part of nature, which stands as a strong inspiration for how the trio wants to play music, through the use of organic musical means and acoustic instruments. Several of the titles also have elements from nature, as a reflection on this.

Through the many projects Myhr and his fellow musicians have worked on over the years, they have built up a rich understanding of various genres and musical cultures. It is difficult to put any concrete genres on this music, but you can hear both elements from Norwegian folk music, contemporary music and jazz/improvisational music. There are also hints of, among other things, raga music from India, as well as Albanian singing tradition mixed in the music. The trio has musicians who play several instruments, which means that they have many possibilities in terms of variation in instrumentation and expression. You can for example hear a langeleik solo over a bass and drum groove or long, fragile drones on the harmonium, with bowed double bass and fiddle.

Musikere

Adrian Myhr - Kontrabass, komposisjoner
Jan Martin Gismervik - Trommer, perkusjon, harmonium
Rasmus Kjorstad - Fele, langeleik

Lenker

Fra forsiden

Nyhet

Graver musikalsk gruve i Kongsbergs historie

I sjarmerende omgivelser i Høens Garasje skal kunstnerduoen Håvard Aufles og Fredrik Høyer hylle lokal identitet og kjærlighet til by og bygd. Bestillingsverket er laget i anledning Kongsberg Jazzfestivals 60-årsmarkering og byens 400-årsjubileum.

Nyhet

Jaap Blonk på nygammel grunn i Molde

I år finner Moldejazz tilbake til gamle spillesteder, og multikunstner Jaap Blonk skal opptre på to av disse, ved steinhytta på Hjertøya og kunstsenteret på Plassen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev