1. mars 2024

Nils Økland Band
Gjenskinn

Om utgivelsen

Nils Økland er interessert i musikkens reiser og dialoger på tvers av tid og sted, en musikk uten lande- og tradisjonsgrenser. Samtidig er han veldig inspirert av den lokale musikken fra mange steder, og liker ofte best gamle spelemenn og sangere som har en helt egen personlig spillestil. Felespiller og komponist Nils Øklands første konsert med Nils Økland Band var i 2014, og de har etter den tid utgitt den spellemannominerte Kjølvatn på ECM, og deretter Lysning på Hubro, som vant statuetten. Det er nå syv år siden deres forrige utgivelse.

Bandet har brygget på det nye albumet «Gjenskinn» over lang tid, hvilket har resultert i et sjangeroverskridende, helhetlig verk med inspirasjon fra mange verdenshjørner. Det har vært god tid til å øve inn nytt repertoar, Nils forteller:
– Det har vært mye tid til å tenke – hvilket har gjort at en stor del av musikken har blitt preget av minner, oppsummering og viderespinning på tidligere musikalske opplevelser.

Bandet har over tid fylt en skattkiste med musikalske inspirasjoner og melodier, som benyttes på dette albumet. Rolf Erik og Nils lærte seg temaet på «Kairo» fra fra fløytespilleren Ahmed El Arnab i nettopp Kairo, og Nils lærte seg en gammel «old norse»-slått av felespilleren Lell Robertson på Shetland for mange år siden, som benyttes i kollasjen «Tilley Plump».
I minimalvals har de gått motsatt vei og gjort opptak av valsen «Finnjenta» fra Gudbrandsdalen som Nils har spilt i 40 år, her endte de opp med å ikke bruke melodien, men en ny minimalutgave uten den gamle valsen.

Anmelder Ralf Christensen var til stede under Nils Økland Bands konsert i Brorson Kirke i 2022, og skrev i Information(DK): «Jeg var ute av stand til å se vekk, få underkjeven på plass, i det heletatt gjøre annet enn å holde kroppen åpen og ørene på dirrende stilk under den helt strålende konserten i en tettpakket Brorsons kirke».

Minimalvals, Kairo, Morgenkvist, Kraft, Tilley Plump og Silhuett ble innspilt i ABC-Studio i November 2021 av Kjetil Ulland, mens Framover, Svevn, Lys og Gjenskinn ble innspilt på MusikkLoftet i 2022 av Vidar Lunden. Albumet er mikset av Vidar Lunden, og mastret av Morgan Nicolaysen.

——
ENGLISH:
Nils Økland is interested in the journeys and dialogues of music across time and space, a music without national and traditional borders. At the same time, he is also very inspired by local music from many places and often prefers old fiddlers and singers who have a unique personal playing style. The first concert with Nils Økland Band took place in 2014, and since then, they have released the Norweigan Grammy nominated «Kjølvatn» on ECM and «Lysning» on Hubro, which won the award. It has been seven years since their last release.

On March 1st, the highly anticipated album «Gjenskinn» (Gleam) is set to be released. The band has been working on the album for a long time, resulting in a genre-defying, cohesive work inspired by influences from around the world. There has been ample time to rehearse new repertoire, as Nils explains:
– There has been a lot of time for reflection, which has influenced a significant part of the music with memories, summarization, and continuation of past musical experiences.

Over time, the band has collected a treasure trove of musical inspirations and melodies used on this album. For instance, they learned the theme of «Kairo» from flutist Ahmed El Arnab in Cairo, and Nils learned an old Norse tune from fiddler Lell Robertson in Shetland, which is used in the collage «Tilley Plump».

In the case of «Minimalvals,» they took a different approach by recording the waltz «Finnjenta» from Gudbrandsdalen in Norway, which Nils has played for 40 years, ultimately deciding not to use the original melody but a new minimal version without the old waltz.

Reviewer Ralf Christensen was present at Nils Økland Band’s concert in Brorson Kirke in Danmark 2022 and wrote: «I was unable to look away, get my jaw in place, do anything other than keep my body open and my ears on trembling stalks during the absolutely brilliant concert in a packed Brorsons Church.»

The tracks «Minimalvals,» «Kairo,» «Morgenkvist,» «Kraft,» «Tilley Plump,» and «Silhuett» were recorded at ABC-Studio in November 2021 by Kjetil Ulland, while «Framover,» «Svevn,» «Lys,» and «Gjenskinn» were recorded at MusikkLoftet in 2022 by Vidar Lunden.

Musikere

Nils Økland - Hardangerfiddles and violin
Rolf-Erik Nystrøm - Alto and baritone saxophones
Sigbjørn Apeland - Harmonium and Fender Rhodes
Håkon Mørch Stene - Percussion, vibraphone and electronics
Mats Eilertsen - Double bass

Lenker

Fra forsiden

The Core - Victoria, Nasjonal jazzscene - fredag 12. april 2024

Kjerneverdienes festkveld

KONSERT: The Core virvler opp tradisjoner og spiller dem på plass.

Now's the time

NTT: Soulkick i vårsola

Thea Grant synger om havet, Amund Stenøien tolker John Coltrane, Hannah Furberg snakker om Amy Winehouse og Utlandet er ute med ny musikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev