27. september 2024

Kjetil Husebø
Emerging Narratives

Om utgivelsen

NO:

Kjetil Husebø tar opp tråden fra sitt forrige album Years of Ambiguity (2023) og samarbeidet med Arve Henriksen og Eivind Aarset. Dette albumet er blitt til i et enda tettere samarbeid enn sist. Sammen med sine samarbeidspartnere skaper han musikk som er både filmatisk og kontrastfylt, med elementer av både lys og mørke.

Emerging Narratives utforsker et bredt spekter av musikalske ideer, fra minimalistiske og meditative øyeblikk til komplekse og utfordrende uttrykk.
Musikken utforsker det soniske og abstrakte samtidig som den inneholder melodiske elementer, og uttrykket beveger seg i skjæringspunktet mellom jazz, ambient, drone, folkemusikk og samtidsmusikk.

Albumet er mikset av Kjetil Husebø selv i studioet hans i Oslo.
Designer Lucas Dietrich har laget omslagsdesignet, og lydtekniker Helge Sten har mastret albumet.

EN:

Explore a sonic adventure with Kjetil Husebø’s album «Emerging Narratives». The new album takes listeners on a journey through different musical moods, from minimalist moments to more complex expressions.

Kjetil Husebø picks up the thread from his previous album Years of Ambiguity (2023) and his collaboration with Arve Henriksen and Eivind Aarset. This album has been created in an even closer collaboration than last time. Together with his collaborators, he creates music that is both cinematic and contrasting, with elements of both light and darkness.

Emerging Narratives explores a wide range of musical ideas, from minimalist and meditative moments to complex and challenging sonic environment.

The music explores the sonic and abstract while also incorporating melodic elements, and the expression moves at the intersection of jazz, ambient, drone, folk music, and contemporary music.

The album was mixed by Kjetil Husebø himself in his studio in Oslo. Designer Lucas Dietrich made the cover design and sound engineer Helge Sten mastered the album.

Musikere

Kjetil Husebø - Synthesizers, Samplers, Live Sampling, FX, Electronics, Programming, Sound Design, Edits.
Arve Henriksen - Trumpet, Samples, FX, French Horn, Tenor Horn, Clarinet, Flute, Samples
Eivind Aarset - Guitar, Samples and FX.
-

Lenker

Fra forsiden

Moldejazz 2024 - dag 3 og 4

Folkefesten og jazzen møtes i kveldssola

FESTIVAL: Moldejazz på onsdag og torsdag går fra sur vind til godvær, Jaap Blonk fascinerer både ute og inne, Lightning Trio, Bliss Quintet, Schemes og Coincidences møtes i Jazzintro-finalen, Bill Frisell finner vrengpedalen og den store og den lille festivalen møtes på takterrassen i ellevetiden om kvelden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev