Torsdag 31. okt 2019 kl. 19:30

Take My Mother Home – Kristin Asbjørnsen & Hanne Ørstavik

Son Kulturkirke / Son Kulturkirke
Son

En meditativ konsert om det å bære og bli båret. Spesialskrevne tekster av Hanne Ørstavik går i dialog med Kristin Asbjørnsens spiritualstolkninger.

Pasjon og Allehelgensmeditasjon.

Om ‘Take My Mother Home’:
Maria bærer Jesus i kroppen sin. Hun føder ham, han vokser opp, hos henne. Maria står ved Jesu side når han korsfestes. Slavene, voksne og barn, sang ved siden av hverandre i dager av slit og ufrihet. Vi står alle ved siden av hverandre, og samtidig må vi hver for oss gå veien alene.

To ulike kunstnere og kunstuttrykk møtes i en undersøkelse av lengsler og erkjennelser om det å bære og bli båret, det å være hos, det å holde og bli holdt, og å få komme hjem. Konserten vender seg mot det moderlige i oss alle, der vi ikke fastholder, men gir rom, for frigjøring og vekst, for endring og forvandling.

”Men det er ikke alltid så lett å komme dit. Komme hjem. Komme hjem i meg. Får jeg? Kan jeg? Er jeg bra nok? Er jeg velkommen?
Å ikke være ønsket, ikke være til å ville ha, når det stedet blir det eneste stedet i en selv. En kan jo ikke være hjemme da. ”

Hanne Ørstavik leser egne tekster, vekselsvis med Kristins spirituals tolkninger i samspill med gitarist Olav Torget.

Samarbeidet ble urfremført under Pasjonsukene i Stavanger Domkirke i 2014, etterfulgt av bla fremføring under Bjørnsonfestivalen i 2016. Hanne&Kristin opptrådte nylig sammen under Bokmessen i Frankfurt https://www.facebook.com/events/1232994493535686/

NB: Ta med en venn gratis ved kjøp av billett!
Billettpris: 350 kroner

Konserter

Meld deg på vårt nyhetsbrev