Tirsdag 30. apr 2024 kl. 19:00

MULTIVERSE

SALT Art - Music / SALT art & music
Langkaia 1, Oslo

M U L T I V E R S E har skapt et tonespråk basert på intuitivt samspill, lyttende kommunikasjon og musikalsk åpenhet i møte med idéer om tonale, rytmiske og kompositoriske strukturer som de er ganske alene om. Bandet har en tydelig jazztilnærming til musikken, men lener seg like gjerne mot klassisk modernisme med referanser som Ravel og Messiaen eller østlige influenser fra India eller Midtøsten. Musikken framføres med stor improvisatorisk frihet og tett samspill mellom musikanter som på hver sin kant har etablert seg som tydelige og markante arter i den nordiske jazzfloraen. Multiverse er idéen om parallelle universer; i dette tilfellet fem personlige, musikalske mikrounivers som i samspill utgjør flettverket av impulser til sitt eget multivers.

«ett av landets for tida aller mest originale, ambisiøse, avanserte og komplette band» (Jazzinorge.no)

«Multiverse’s NXN albums are must-hear releases (…) offering something so box fresh that it is substantially novel and measurably extends the parameters of jazz, taking traditions into previously uncharted territory.» (Allaboutjazz.com)

https://fb.watch/rtXGCrx2lg/

Konserter

Meld deg på vårt nyhetsbrev