Nyhet

21 millioner til kulturrom i hele landet

Arrangører, lag og foreninger over hele landet har fått tildelt totalt 21 millioner kroner til blant annet teknisk utstyr, bygg og utbedringer i årets siste tildeling fra Kulturrom.

I årets siste ordinære søknadsrunde i Kulturrom har totalt 118 søkere fått tildeling. Jazzklubber på Voss, Stord, i Asker og Risør er blant tilskuddsmottakerne. Risør Jazzklubb mottar 71 000,- til nytt lydsystem.

– Risør Jazzklubb er en liten jazzklubb der alle deler av virksomheten er helt frivillig. Det gjelder også lyd, lys og teknikk. Til nå har vi måttet rigge en nokså stor og tung PA opp og ned på scenen hver gang vi skal gjennomføre en konsert, forteller leder av jazzklubben, Jon Gløersen, og fortsetter: – Med midlene fra Kulturrom kan vi endelig få på plass en fastmontert, moderne høytalerflate som låter bedre, som gir bedre innsyn på scenen og som gjør at vi kan gjennomføre flere konserter med mindre sjauing. Dette er gull verdt for artistene, for publikum og for oss som jobber frivillig for å bringe jazzen til Risør. Tusen takk til Kulturrom for dette, sier Gløersen.

Økende behov
Kulturrom fikk inn 242 søknader i denne søknadsrunden. Det var en økning fra fjoråret, og viser at det fortsatt er mye investeringsvilje rundt om i landet. Oppgaven til utvalget har vært ekstra krevende denne runden, forteller Kulturrom i en pressemelding, da mange søknader har vært svært gode og har påpekt tydelige behov for midler til oppgradering, utrusting og bygging av kulturrom.
– Vi ser at tilskuddene er viktige for å få gjort mange nødvendige investeringer og at det kan motivere mange av landets kulturrom til å holde ut gjennom en ny krevende periode preget av koronapandemien, sier daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen.
Hun er imponert over rundens søknader, men er samtidig bekymret for gapet mellom behovet i feltet og midlene Kulturrom administrerer: – Denne runden viser nok en gang hvor stort press det er på midlene til fordeling i ordningen. Det var svært mange gode tiltak det ikke var rom for å prioritere. En framtidig styrking av ordningene vil være avgjørende for å kunne imøtekomme behovene til landets kulturrom.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2022.

Fra forsiden

Nyhet

Sært i Smeltehytta

Kongsberg Jazzfestival har programmet for årets Særingfest klart. Den mer eksperimentelle delen av festivalen byr i år på blant annet trioen SPACE, Phil Minton & Veryan Weston, Nicole Mitchell solo og Christian Wallumrød & Ingebrigt Håker Flaten.

Nyhet

Vossa Jazz utlyser to stillinger

Etter ett års permisjon fra stillingen som festivalsjef i Vossa Jazz, har Trude Storheim annonsert at hun går nye veier. Nå utlyser festivalen både sjefsjobben og en produsentstilling. Søknadsfrist er 12. mai.

Meld deg på vårt nyhetsbrev