Nyhet

Stimuleringsordningens runde 2 er klar

Norsk kulturråd har bevilget 240 nye millioner til rundt 570 søknader på stimuleringsordningen. Festivalen Jazzknappleik og konsertscenen Blå er blant de som har fått tilskudd.

– Dette er viktige midler for kultursektoren. Midlene skal holde liv i næringskjeden i kulturlivet og sikre gode opplevelser for publikum over hele landet, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.
Mer enn 50% av tildelingssummen så langt i 2021 har gått til konserter. I tillegg har det gått store summer til filmsektoren og til festivaler. Av enkeltfylker ligger Oslo og Vestland høyest, men den geografiske oversikten viser også at en tredjedel av midlene har gått til søkere med arrangementer i flere fylker eller som har oppgitt «Hele landet» som område. Mer informasjon og oversikt over alle tildelingene her.Nærmere 1 000 søknader har blitt behandlet siden forrige søknadsfrist, inkludert avslagene fra første runde som har blitt behandlet på nytt etter at Kulturdepartementet økte rammen for ordningen. Totalt på begge rundene har det nå blitt bevilget 493 millioner kroner til 968 søknader. Det har kommet inn mer enn 1500 søknader til de to første rundene, og det står igjen ca 300 millioner kroner til de to kommende søknadsrundene.

Neste søknadsfrist er mandag 10. mai, og siste frist for arrangementer vårhalvåret er 1. juni. Kulturdepartementet har også varslet en tilsvarende ordning for sommermånedene, men foreløpig må arrangementene det søkes støtte til avholdes senest 30. juni.
NB. Denne ordningen er kun åpen for arrangører som ikke er registrert i frivillighetsregisteret og som heller ikke mottok mer enn 60% offentlig tilskudd i 2019. De som er registrert i frivillighetsregisteret må søke Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Fra forsiden

Jazzknappleik - TOU Scene, Stavanger, 16. juni 2021

Friimpro på samlebånd

Festivalkurator Nils Henrik Asheim bygger seg en lavmælt musikkmaskin på Jazzknappleiks første dag ved hjelp av automatiske pumper og Vestlands-baserte musikere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev