Nyheter

Korrigering fra departementet om tilskudd til jazzen

Overraskelsen var stor da statsbudsjettet i forrige uke foreslo å legge fire regionale jazzsentre under forvaltning av Norsk jazzforum, og samtidig ga et kutt i støtten. Nå bekrefter departementet at kuttet var feil, og at alle er foreslått med 2020-støtte pluss prisjustering.

Forslaget til statsbudsjett 2021 inneholdt en overraskelse for Norsk jazzforum og fire regionale jazzsentre. Tilskuddene fra Norsk kulturfond til Midtnorsk jazzsenter, Sørnorsk jazzsenter, Vestnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter er lagt inn under tilskuddet til Norsk jazzforum, som med det vil få ansvaret for å fordele disse midlene fra 2021. I budsjettforslaget får Norsk jazzforum bevilget 21 900 000 kroner, mens total bevilgning for Norsk jazzforum og de fire regionale jazzsentrene i inneværende år er på til sammen 22 420 000 kroner. Det gir en avkortning på over en halv million kroner.

Nå bekrefter Kulturdepartementet at tilskuddet er feil. Tilskuddet til Norsk jazzforum for 2021, inkludert de fire regionale jazzsentrene, skal være en videreføring av 2020-tilskuddet inkludert en prisjustering. Kulturdepartementet skriver videre at de skal rette feilen, og kommer tilbake til de nøyaktige tallene.

– Dette er godt nytt. KUD sier også at tilskuddene til de fire regionale jazzsentrene vil bli øremerket i tilskuddsbrevet for 2021, forteller daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Endring i poster
Endringene kommer som en del av departementets opprydning i budsjettpostene.
– Vi er fornøyde med at Norsk jazzforum og tilsvarende organisasjoner nå er flyttet over i en egen post, og ikke lenger kjemper om midler fra samme pott som egne medlemmer, sier Bråtømyr, men legger til at de regionale jazzsentrene likevel bør legges i en annen post: – Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene har et godt og nært samarbeidsforhold, men jazzsentrene er selvstendige programmerende og produserende enheter, og har derfor mer til felles med kunstprodusenter og -formidlere som er foreslått plassert på post 75 enn med interesse- og medlemsorganisasjoner, landsdekkende foreninger og ulike forbund som foreslås samlet under post 74, sier Bråtømyr.

Gjennom mer enn tjue års drift har jazzsentrene etablert og driftet ensemble-, turné- og konsertvirksomhet, herunder Trondheim jazzorkester, Oslo jazzensemble og turnéruta Den musikalske stamvegen med mer. Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene er derfor enige i at Midtnorsk jazzsenter, Sørnorsk jazzsenter, Vestnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter bør bli plassert på post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m., og kommer til å følge opp dette på høringer i Stortinget.

Fra forsiden

Nyhet

Sært i Smeltehytta

Kongsberg Jazzfestival har programmet for årets Særingfest klart. Den mer eksperimentelle delen av festivalen byr i år på blant annet trioen SPACE, Phil Minton & Veryan Weston, Nicole Mitchell solo og Christian Wallumrød & Ingebrigt Håker Flaten.

Nyhet

Vossa Jazz utlyser to stillinger

Etter ett års permisjon fra stillingen som festivalsjef i Vossa Jazz, har Trude Storheim annonsert at hun går nye veier. Nå utlyser festivalen både sjefsjobben og en produsentstilling. Søknadsfrist er 12. mai.

Meld deg på vårt nyhetsbrev