Nyheter (13)

Nyheter

Lite musikalsk statsbudsjett

...Det har i kulturlivet vært knyttet stor spenning til Trine Skei Grandes første <strong>statsbudsjett</strong> som kulturminister. I forslag til <strong>statsbudsjett</strong> for 2019 er det andre kunstfelt enn musikk som står...

Nyheter

Lite rom for kultur i forslag til statsbudsjett 2018

...I forslag til <strong>statsbudsjett</strong> for 2018 som Regjeringen la fram i dag, fortsetter Kulturdepartementet sin satsing på næring og talentutvikling, blant annet gjennom styrking av Kreativt Norge, Gaveforsterkningsordningen og Talent...

Nyheter

Høring i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité

...Det var daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, og daglig leder i FolkOrg, Linda Dyrnes, som stilte sammen i høring på Stortinget mandag 15. oktober. I forslag til <strong>Statsbudsjett</strong>...

Nyheter

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019

...Familie- og kulturkomiteen i Stortinget inviterte mandag 22. oktober til høring om Regjeringens forslag til <strong>statsbudsjett</strong> for 2019. Norsk jazzforum har kalt kulturbudsjettet lite musikalsk og Bråtømyr i Norsk jazzforum...

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev