Nyheter

– Kraftig økning en illusjon for musikkfeltet

Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2020 viser spissede tiltak, men Kulturdepartementets uttalelse om sterk økning er en illusjon for musikkfeltet, mener daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2020 som ble lagt fram i dag, viser en oppfølging av fjorårets kulturmelding.
– Flere spissede tiltak og løft blant annet for kunstnere, frivilligheten og mangfold er positivt, men det oppleves som penger flyttes og musikken får liten plass. Kulturdepartementets uttalte kraftige økning er en illusjon for musikkfeltet, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr. Hun viser til at den beskjedne økningen på i underkant av 10 millioner kroner til musikkformål i Norsk kulturfond i realiteten kun er en svak indeksregulering, og ikke strekker til de sårt trengte behovene som er hos landets arrangører og musikere.
Norsk kulturfond er tilsynelatende indeksregulert, men det er ikke mye friske penger å finne til musikkformål. – Dette gir ingen mulighet til å fullføre festivalsatsningen, ei heller styrke helårsarrangørene eller musikere og ensembler, sier Bråtømyr.

Kunstnerstipend økes
Kulturbudsjettet foreslår 32 nye arbeidsstipend og fem nye langvarig stipend i tillegg til en økning på stipendstørrelsen med 3,2%. Totalt øker ordningene under Statens kunstnerstipend med nærmere 22 millioner kroner.
– Vi setter stor pris på en styrking av stipend, men jeg må innrømme at med tanke på den kommende kunstnermelding hadde vi håpet på enda noen flere, sier Bråtømyr. Norsk jazzforum har støttet Kunstnernettverkets krav om 100 nye hjemler.

Løft for frivilligheten
I forslag til statsbudsjett for 2020 er det lagt inn en økning av momskompensasjonen for frivillige organisasjoner med 92 millioner kroner.
– Dette er en svært viktig ordning for de frivillige organisasjonene og dermed en klar oppfølging av frivillighetsmeldingen. Veldig positivt, sier Bråtømyr. Norsk musikkråd og tilskudd til landsomfattende organisasjoner står med en ørliten indeksregulering, og Kulturalliansen får videreført sin støtte.

Stort kutt i UDs kulturmidler
I budsjettforslaget øker Kulturdepartementet støtten til Norwegian Arts Abroad, blant annet med 1 million kroner til Music Norway, men i samme øyeblikk kutter Utenriksdepartementet nok en gang i sin post 70 til kultur med 10,2 millioner kroner, en reduksjon på nærmere 27%.
– Dette er ikke greit. Da Kulturmeldingen varslet at KUD og UD skulle lage en felles strategi for den internasjonale kultursatsningen jublet vi, men var poenget å fase ut kulturen av Utenriksdepartementet, spør Bråtømyr. Hun er svært forundret over dette grepet etter et år med tidenes største internasjonale kultursatsning for Norge. I 2019 er Norge fokusland på verdensmesser for litteratur, film og jazz, og i 2020 planlegger Norsk jazzforum en rekke tiltak for å følge opp interessen dette har skapt internasjonalt. – Men da er vi avhengig av at regjeringen faktisk følger opp med midler til å møte etterspørselen, sier Bråtømyr.

Mangfoldsatsing
Kulturbudsjettet viser en veldig tydelig satsing på mangfold, og regjeringen foreslår 24,5 millioner til ulike tiltak på kulturområdet for å stimulere til mangfold, integrering og fattigdom. Foreningen Balansekunst, som samler over 70 kunst- og kulturorganisasjoner, får en økning fra 1,5 millioner i 2019 til 2,3 millioner neste år.
– Ved siden av klima er likestilling og mangfold et prioritert område for Norsk jazzforum, og som medlem av Balansekunst er vi svært glade for at foreningen nå får videreføre og videreutvikle dette viktige arbeidet i kulturfeltet, sier Bråtømyr.

Savner musikkfeltet
På sin pressekonferanse i dag oppsummerte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande kulturbudsjettet som et bidrag til dannelse og digitalisering, og at det er digert.
– Ingen skal beskylde Kulturministeren for ikke å handle, for makan til produksjon av stortingsmeldinger og tiltak skal du lete lenge etter, men jeg hadde håpet at musikkfeltet ble mer prioritert, avslutter Bråtømyr.

Fra forsiden

Nyheter

Årets unge jazzmusikere kåres på Moldejazz

Noen av landets mest lovende, unge musikere møtes i Jazzintro-finalen under Moldejazz onsdag 17. juli. Fire band skal spille om tittelen Årets unge jazzmusikere 2024, samt en lanseringspakke fra Norsk jazzforum med festivalturné og et tilrettelagt mentorprogram.

Meld deg på vårt nyhetsbrev