Nyhet

Kulturrådet med klimainsentiver

Kulturrådet har satt av drøyt to millioner kroner til nye klima- og miljøinsentiver for 2019, og nå oppfordrer de flere søkere til å beskrive tiltak for redusering av sine miljø- og klimaavtrykk.

Kulturrådet har satt av 2,1 mill. kroner til klimainsentiver på sine støtteordninger fra og med søknadsfristen 3. juni. Kulturrådet har også har bedt Kulturdepartementet om å bevilge 5 millioner kroner til denne satsingen i statsbudsjettet for 2020.
– Midlene skal stimulere til at kunst- og kulturvirksomheter kan jobbe for å redusere karbonutslipp og andre miljøbelastninger, uttalte rådsleder Tone Hansen da nyheten ble sluppet i vår.
I søknadsrunden med frist 3. juni er det imidlertid få søkere som har brukt dette, og Kulturrådet håper at flere søker til fristene 3. september og 3. desember inkluderer klimatiltak.

Tilskudd for økte kostnader
Det vil nå være mulig å budsjettere med særlige miljøtiltak hvis det medfører økte kostnader. Tiltakene kan være lavutslippstransport, smarte turnéruter, deling og gjenbruk, redusert og fornybar energibruk, og nye avfallsløsninger. Satsingen retter seg mot hvilke tiltak tilskuddsmottakeren selv iverksetter, og på hvilke krav som settes til tredjepartsleverandører.
Søknadene skal fortsatt vurderes etter de retningslinjene som gjelder for hver ordning, der innhold og kvalitet er de primære kriteriene. Men Kulturrådet anbefaler større virksomheter og prosjekter å ta hensyn til åpenbare miljøkonsekvenser i søknaden.

Tilskuddsordninger for musikk med miljø- og klimainsentiver:
3. september:
Musikere og musikkensembler
Arrangørstøtte
Kirkemusikk

3. desember:
Bestillingsverk og produksjonsstøtte 
Andre musikktiltak – prosjektstøtte 
Fonograminnspillinger
Musikere og musikkensembler 
Arrangørstøtte

Andre frister:
Musikkfestivaler (frist er passert for å år)
Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger (løpende søknadsfrist)

Fra forsiden

Nyhet

UKAS JAZZPROFIL: Tollef Østvang

I februar reiser trommeslager Tollef Østvang på USA-turné med Friends & Neighbors. Ved siden av en rekke bandprosjekter finner den travle musikeren også tid til fagforeningsverv og konsert- og festivalarrangering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev