Nyheter

Sørnorsk jazzsenterprisen til Øyvind Nypan

Sørnorsk jazzsenterprisen for 2018 ble i går kveld tildelt gitaristen Øyvind Nypan.

Styret i Sørnorsk jazzsenter har tildelt prisen for 2018 til Øyvind Nypan: musiker og universitetslektor ved rytmisk linje på Universitetet i Agder. Prisen ble utdelt i forbindelse med Kristiansand Jazzvesens JUL & JAZZ 2018-konsert torsdag 13.12.
Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen.  Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt. Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Telemark: musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten omkring, jazzaktiviteten i regionen. Prisen skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre jazz i kulturlivet i Agder og Telemark spesielt og Sørnorsk-regionen i norsk jazzliv generelt.

 

Sørnorsk jazzsenteres begrunnelse for tildelingen av prisen:
«Gitaristen Øyvind Nypan er en svært aktiv musiker både lokalt i Kristiansandsregionen, i Sørnorsk-regionen og utenfor vår region. Han har et bredt kontaktnett og samarbeider også med musikere utenfor Norge.

Øyvind Nypan har i flere år vært involvert i driften av jazzklubben Kristiansand Jazzvesen. Gjennom sitt arbeid i klubbens styre og arbeidet med organiseringen av klubbens jam-kvelder og øvrige konsertarrangementer, er han en viktig bidragsyter til at Kristiansand har  en jazzklubb med god og høy aktivitet.

Øyvind Nypan underviser i gitar og samspill innenfor rytmisk musikk på Universitetet i Agder. Han er også koordinator og lærer for Talentutviklingsprogrammet ved UiA.
Gjennom sitt arbeid har han mye og direkte kontakt med den unge generasjonen musikere. Hans entusiasme, engasjement og positivitet har stor betydning både for unge jazzmusikere   og for jazzmiljøet i sin helhet.

Øyvind Nypans store og brede engasjement for jazzmiljøet i Kristiansand spesielt og Sørnorsk-regionen generelt gjør ham til en særdeles verdig mottaker av Sørnorsk jazzsenters pris for 2018.»

Fra forsiden

AOJO - Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester - Nasjonal jazzscene, 14. juni 2019

Plateslepp med AOJO: å spele saman – som seg sjølv

AOJO og Øvre Foss Storband slapp debutplata Oasis of Bad Vibes på Victoria på fredag. Ei overdose av talent, musikalitet, leiken energi og lyd – men dette var inga juniorklasse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev