Nyheter

Jazz-Europa vil arbeide for kjønnsbalanse

Et overveldende flertall av medlemmene i Europe Jazz Network (EJN) forpliktet seg til et nytt manifest om kjønnsbalanse under den årlige generalforsamlingen i Lisboa i Portugal i september 2018.

Det var 93 medlemsorganisasjoner som under generalforsamlingen forpliktet seg til manifestet, og i de kommende månedene vil de resterende medlemmene bli bedt om å slutte seg til.
– Jeg er veldig glad for at et så stort flertall av EJN-medlemmer har besluttet å forplikte seg til å fremme en bedre kjønnsbalanse. Nå er det opp til medlemmene å sette denne praksisen når man bestiller programmet på klubber, arenaer og festivaler og når man rekrutterer ansatte og medlemmer til styrene i sine organisasjoner, sier Jan Ole Otnæs, nyvalgte president for EJN.

For Norsk jazzforum har kjønnsbalanse vært et prioritert område siden dette ble tatt inn i organisasjonens strategiplan i 2007.  Norsk jazzforum er en av initativtagerne til Balansekunst, og jobber med kjønnsbalanse på mange plan i organisasjonen.
– Vi har vært tidlig ute med dette arbeidet i Norge og i Norden. Det er svært gledelig å se at flere europeiske land kommer på banen og at så mange av Europe Jazz Networks medlemmer forplikter seg til å arbeide for kjønnsbalanse, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Et viktig skritt mot bedre kjønnsbalanse
EJN representerer festivaler, klubber og interesseorganisasjoner i 35 land. Med manifestet forplikter disse seg til å arbeide for kjønnsbalanse både kunstnerisk og i organisasjonslivet. EJNs første oppgaven vil være å hente inn statsitikk og å kartlegge medlemmenes arbeid på området de siste tre årene. Resultatet av dette vil legges til grunn for det videre arbeidet. EJN-manifestet representerer et viktig skritt, sammen med blant annet Keychange-initiativet som drives av PRS-stiftelsen, som en del av musikkbransjens arbeid for å utjevne kjønnsbalansen. Manifestet er et av resultatene av «Europe Jazz Balance»-aktiviteten, om mangfold og diskriminering i jazzsektoren, som EJN lanserte for fire år siden med økonomisk støtte fra EUs Creative Europe-program. Hele manifestet kan lastes ned her.

Europeisk sammenslutning
Europe Jazz Network (EJN) ble opprettet i 1987 som en europeisk sammenslutning av konsertarrangører. For tiden omfatter EJN 135 organisasjoner (festivaler, klubber, konsertsteder og interesseorganisasjoner) i 35 land. EJNs oppdrag er å fremme og støtte utviklingen av improvisert musikk på den europeiske scenen, og å skape muligheter for kunstnere, arrangører og publikum fra forskjellige land å møtes og kommunisere. EJN støttes for tiden av EUs Creative Europe-program for perioden 2017-2021. Les mer om Europe Jazz Network her.

Fra forsiden

Nyheter

David Fricke har hatt litt av en helg

Et nytt Jazznytt er ute! Cover-story Kim Myhr har laget spilleliste med inspirasjonene sine, Bent Sæther har gitt TO blindebukkintervjuer og spilt en fantastisk konsert, ny info om den danskeste jazzlåten har kommet til overflaten, Rolling Stone-redaktør David Fricke var på alle konsertene, det var vi også og snart er det allEars. Now’s the time!

Meld deg på vårt nyhetsbrev