Nyheter

Utfordret politikerne under Arendalsuka

Under Arendalsuka, i et fullstappet lokale, utfordret daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, politikerne på ambisjoner og mål i den kommende kulturmeldingen.

Som medlem av både Arrangørforum og Balansekunst var Norsk jazzforum medarrangør av en stor kulturdebatt under Arendalsuka 17. august. Kulturminister Trine Skei Grande stilte i panel med blant annet leder og representanter fra Stortingets familie- og kulturkomité. Debatten hadde tittelen «Kulturen inn i en ny tid: politikk, verktøy og resultater», og den kommende kulturmeldingen, regionreformen samt likestilling og mangfold var tema. Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, holdt et kort innlegg som kan leses i sin helhet her:

«Kulturpolitikken har de siste 5 årene dreid seg mye om næring og eksport, men glemmer man innholdsproduksjonen? Glemmer man økosystemet som ligger bak enhver artistsuksess? Arrangørfeltet er avhengig av en god kunstnerpolitikk, og musikerne og det kulturinteresserte Norge er avhengig av gode konsertarrangører. Landets konsertarrangører står for unike opplevelser hver eneste dag. En opplevelse som skjer mellom mennesker og instrumenter der og da, og aldri igjen.
Vi er på vei inn i en digital tidsalder, men alt skjer ikke i skyen. Kanskje er det viktigere enn noen gang og møtes i en unik konsertopplevelse som fører oss sammen uavhengig av kultur, kjønn, legning, språk.

Det må være et nasjonalt ansvar å ha en kulturpolitikk. En nasjonal kulturpolitikk som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.
Sett i sammenheng med andre felt er plassen det frie konsert-feltet får i kulturpolitikken marginal og virkemidlene og insentivene få og små.
Hvilke ambisjoner finnes politisk for konsertfeltet og hvordan adresserer kulturmeldingen dette?

Vi vil ha:

• En ambisiøs politikk for konsertfeltet som tar inn over seg rollen arrangører og utøvere spiller både som nasjonale kulturbærere og som en stor landsomfattende næring.
• En kulturpolitikk som favner og legger til rette for hele kretsløpet og hele næringskjeden i kulturlivet fra vugge til grav, fra bredde til elite, fra øvingsrom til scene, fra lokalt til nasjonalt.
• Nasjonale virkemidler for gjennomføringen av en nasjonal kulturpolitikk. Helhetsperspektivet sikrer overordnede interesser, likebehandling og gir mulighet for nasjonale prioriteringer.
• En revidert kulturlov som plasserer tydelige ansvar hos staten, regionene og kommunene med staten som øverste ansvarlige for nasjonal kulturpolitikk. Make kulturloven great!
• En god arenapolitikk for kulturfeltet. Kultur må finne sted – bokstavelig talt. Arenaene legger grunnlaget for all kulturell aktivitet; arenaene er en forutsetning for at kultur kan skapes og fremvises, for å delta i kulturaktiviteter og for å oppleve kultur.»

Fra forsiden

Nyheter

UKAS JAZZPROFIL: Tollef Østvang

I februar reiser trommeslager Tollef Østvang på USA-turné med Friends & Neighbors. Ved siden av en rekke bandprosjekter finner den travle musikeren også tid til fagforeningsverv og konsert- og festivalarrangering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev