Nyhet

Moldejazz med håndterlig underskudd i 2017

Nye investeringer og lavere billettsalg enn forventet resulterte i underskudd for Moldejazz i 2017. Overskuddet året før gjør at festivalen likevel er økonomisk robust.

Moldejazz forteller i en pressemelding 12. mars at regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 765 164. Det er svært nær det samme beløpet som festivalen hadde i overskudd i 2016, kr 745 758. Det betyr at Moldejazz har gått tilnærmet i null de to siste årene sett under ett, og at refinansieringskapitalen fra 2015 da fremdeles er intakt. Festivalen har en egenkapital på 3,3 millioner kroner.

Moldejazz sitt underskudd for 2017 skyldes i all hovedsak vel 1 million kroner mindre i billettinntekter enn budsjettert. Moldejazz investerte tungt i et svært sterkt kunstnerisk program i 2017 da festivalen ikke ønsket å etterlate noen tvil om at festivalen fremdeles er, og skal være, kunstnerisk ledende, skriver de i pressemeldingen. Denne satsingen ga imidlertid ikke i tilstrekkelig grad utslag på billettsalget. De mer folkefestpregede konsertene på Romsdalsmuseet hadde heller ikke et billettsalg som bidro til å kompensere for dette. Det ble også investert tungt i det nye og populære spillestedet Magic Mirror på Rådhusplassen.
Etter en vellykket refinansieringsprosess høsten 2015 hadde Moldejazz en egenkapital på 3,3 millioner kroner ved inngangen til 2016. Med et nullresultat for 2016 og 2017 sett under ett, er egenkapitalen etter refinansieringen intakt, hvilket betyr at festivalen fortsatt er økonomisk robust. Dette understrekes ytterligere av at festivalen i 2017 ved hjelp av gavemidler ervervet et nytt flygel til 1,7 millioner kroner. Regnskapsteknisk inngår det ikke i resultatet, men det har like fullt en verdi for festivalen.

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev