Nyheter

Sparebankstiftelsen DNB satser stort på unge jazzutøvere

Kråkstad Jazz, Det Nye Norske Storband NSB og Østnorsk jazzsenter mottar en gave på kr 2,4 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB øremerket flerårig satsing på unge jazzmusikere.

– Vi er utrolig takknemlige og stolte over at Sparebankstiftelsen viser oss så stor tillit i oppstartsfasen, forteller Henrik Sjøeng, trompetist og leder for Det Nye Norske Storband NSB.

– Gaven fra stiftelsen gjør at 17 unge musikere i NSB nå kan legge konkrete konsert- og turnéplaner for de neste par årene. Nå blir endelig mange av drømmene og ideene våre til virkelighet! fortsetter den fornøyde storbandlederen.

Det var styreleder i det foreldredrevne samspilltilbudet Kråkstad Jazz, Thorstein Granly, som i fjor tok initiativ til å etablere et samarbeid for å forsterke musikkopplæringen for barn og unge tilknyttet jazzskolen Kråkstad Jazz i Nordre Follo kommune, ungdomsensemblene under Østnorsk jazzsenter og musikerne i Det Nye Norske Storband NSB. Initiativet resulterte i en omfattende søknad til Sparebankstiftelsen.

– De yngste musikerne i Kråkstad Jazz deler, i likhet med ungdommene i Østnorsk jazzsenters ungjazzorkestre, de samme ønskene og drømmene som de unge voksne og nyutdannede musikerne i NSB, forteller Granly.

– Først og fremst har unge musikere et stort ønske om å øve og spille konserter sammen med andre, å få reise til festivaler og å treffe nye musikere som deler interessen for å spille i små og store band. Med den generøse gaven fra Sparebankstiftelsen skal vi få gjennomført konserter og samspillsprosjekter hver for oss og på tvers av bandene og de ulike aldersgruppene. På denne måten utvider vi nettverket mellom unge utøvere fra et større geografisk område på Østlandet, konstaterer Granly.

I likhet med Sjøeng fra NSB og Granly fra Kråkstad Jazz, er også representanten for den tredje samarbeidspartneren i ungjazzsatsingen, Kari Grete Jacobsen fra Østnorsk jazzsenter, begeistret for gaven.

– Med Sparebankstiftelsen DNB i ryggen kan vi få til en reel styrking av talentutviklingstilbudet til unge jazzmusikere lokalt og regionalt, fortsetter Kari Grete Jacobsen, daglig leder for Østnorsk jazzsenter.

– Fram til nå har vi tre aktørene arbeidet hver for oss. Med den omfattende gavetildelingen som løper over tre år, kan vi gå sammen om et felles arbeid hvor vi ser opplæring, samspill og konserter i sammenheng og på tvers av aldersgruppene fra de yngste barnejazzerne, via ungjazzen og opp til de unge utøverne i etableringsfasen. Som en forlengelse av samarbeidet skal prosjektgruppa fra og med 2023 også etablere et nytt sommerkurstilbud for unge jazzmusikere, avslutter Jacobsen.

På vegne av prosjektgruppa mottok Henrik Sjøeng fra Det Nye Norske Storband gavebrevet på kr 2,4 mill fra Birthe M. Selvaag og Anders Bjørnsen i Sparebankstiftelsen DNB under en høytidelig seremoni i Marmorsalen på Sentralen (Oslo) tirsdag 26. april. Foto: Østnorsk jazzsenter/Kari Grete Jacobsen.

 


Om samarbeidspartnerne

Kråkstad Jazz ble etablert i 2009, er organisert som en foreldredrevet forening og er et gratis ukentlig samspilltilbud for barn i alderen 10 – 19 år. Jazzskolen holder til i egne lokaler i Kråkstad samfunnshus i tettstedet Kråkstad i Nordre Follo kommune i Viken fylke. Undervisningen er organisert i småband, og er i stor grad gehørbasert, men noter forekommer, og det er fokus på improvisasjon og komposisjon innen jazz, pop/rock og folkemusikk. Kråkstad Jazz har en samarbeidsavtale med Nordre-Follo Kulturskole om leveranse av undervisningstjenester, og det er trompetist og komponist Gunnar Halle som er hovedlærer for tiltaket. Skolen har kapasitet til ca. 30 elever og rekrutterer fra alle Follo-kommunene samt Oslo. Den er som regel alltid fulltegnet og det er et krav at elevene har instrumentundervisning ved kulturskole/musikklinje o.l. i tillegg.

Østnorsk jazzsenter driver fire regionale ungjazzorkestre og ett ungdomsvokalensemble. Hvert år har om lag 100 unge musikere i aldersgruppa 15 – 20 plass i ungjazztilbudet. Ensemblene har helgebaserte samlinger fem – seks ganger per år, i tillegg til at de spiller konserter på festivaler og spillesteder i både inn- og utland. Formålet er å gi unge musikere et samspilltilbud hvor de kan lære mer om ensemblespill og improvisasjon, og bli bedre kjent med jazz gjennom både standardrepertoar og nyskrevet, norsk musikk. Fra 2020 har vi et samarbeid med TUP-programmet på Norges musikkhøgskole, som blant annet inkluderer årlige mesterklasser for ulike instrumentgrupper. Ungjazzere fra Oslo og tidl. Akershus har samspilltilbud gjennom Akershus og Oslo ungdomsjazzorekster, ledet av saksofonist Shannon Mowday, Ungdommens improorkester, ledet av fløytist Henriette Eilertsen, i tillegg til Ung vokal under ledelse av sanger Karoline Wallace. 

Det Nye Norske Storband (NSB) rekrutterer fra hele landet, har base i Oslo/Viken og har som formål å levere nyskapende musikkproduksjoner av profesjonell kvalitet til et variert og mangfoldig publikum. Ved siden av å levere musikalske produksjoner har organisasjonen som formål å bidra til å styrke utdanning og læring innenfor rytmisk musikk til yngre generasjoner gjennom workshops, konserter og seminarer. NSB har også som formål å gi unge nyutdannede rytmiske musikere en trygg start på sin musikalske karriere. Henrik Smelhus Sjøeng er initiativtaker og leder av bandet.

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev