Nyheter

Musikkfeltet debatteres under Arendalsuka

Et bredt politikerpanel skal diskutere fordeling av offentlige midler i kultursektoren og synergier mellom det institusjonaliserte og det frie feltet i Arrangørforums debatt «Musikk sett i system» under Arendalsuka i august.

Sammen med Arrangørforum arrangerer Norsk jazzforum igjen debatt under Arendalsuka. Hvor havner de statlige kulturkronene på musikkfeltet, og hvordan er egentlig fordelingen av offentlige penger i norsk kultursektor? Er musikkfeltet riktig innrettet iht «kart og terreng», og kan endringer skape bedre synergier mellom det institusjonaliserte og det frie feltet? Et politikerpanel skal diskutere hva som må til for å styrke strukturene og rammene for mangfoldet av sjangre og musikkuttrykk i Norge. I panelet sitter Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebergstuen (Ap), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Steinar Bergstøl Andersen (Frp), Freddy André Øvstegård (Sv) og Emma Lind (V). Andre medvirkende er Marte Bjerke (journalist), Gry Bråtømyr (daglig leder, Norsk jazzforum), Tone Østerdal (daglig leder, Norske Konsertarrangører), Hans Ole Rian (forbundsleder, Creo) og Bjørgulv Borgundvaag (styreleder, Norsk musikkråd).

Debatten arrangeres på jubileumsscenen i Bakgården onsdag 18. august kl 14.
Er du ikke til stede i Arendal kan arrangementet strømmes gratis her.

Arrangørforum er et nettverk som består av Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører, FolkOrg, nyMusikk, Norsk bluesunion, Klassisk, Norske kulturhus, Norske festivaler og Norsk viseforum. I tillegg er Creo og Vossa Jazz medarrangører av debatten.

 

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev