Nyhet

Dugnadsånd i krisetider

Til tross for at Stortinget og kulturdepartementet har vedtatt krisepakker og ordninger for kulturfeltet, er situasjonen fortsatt kritisk. – Det er veldig mye uavklart, og vi forstår usikkerheten og fortvilelsen til våre medlemmer, sier Gry Bråtømyr i Norsk jazzforum, som samtidig applauderer solidariteten og dugnadsånden.

En knapp uke etter at regjeringen la ned forbud mot alle kulturarrangementer for å hindre koronaspredning, er situasjonen kritisk for kulturfeltet. Men krisetider får også gjerne fram det beste, og i disse dager har det vist seg en helt spesiell dugnadsånd.

– Vi applauderer alle de fantastiske initiativene som dukker opp. Det er rørende å se hvordan folk tar vare på hverandre, hjelper og bidrar, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr. Hun sikter til initiativ som blant annet Brakkesyke 2020 og Koronerulling som gir musikere digitale plattformer for konserter.
– Publikumsoppslutningen er jo helt fantastisk, og betalingsviljen ser ut til å være stor, sier Bråtømyr.

Arrangører som nå har måtte avlyse en rekke konserter, forsøker etter beste evne å utbetale honorar til musikerne. Selv om tilskuddsytere som Kulturrådet sier de ikke vil tilbakekreve tilskudd for avlyste konserter, så er økonomien svært vanskelig for arrangørene når billettinntektene uteblir.
– Jeg har snakket med mange arrangører den siste uken. Alle ønsker å strekke seg langt for å betale ut anstendige honorarer til musikere i en krevende situasjon, sier Bråtømyr. Det er alle deler av kulturfeltet som nå rammes hardt, og hun understreker at vi må tar vare på hele økosystemet: arrangører, musikere, teknikere, utstyrsleverandører med mer.
– Vi er alle avhengige av hverandre for å fortsatt skape gode kunst- og kulturopplevelser.

Ringvirkninger må dokumenteres
Inntektsstansen i hele kulturfeltet er dramatisk. Stortinget har vedtatt krisepakker som bedre inntektsordninger og akutt sosialhjelp uten behovsprøving til selvstendig næringsdrivende og frilansere, og kulturrådet fikk i dag på oppdrag av kulturdepartementet å forvalte en ny midlertidig kompensasjonsordning.
–  Men alt dette tar tid. Det er for eksempel fortsatt usikkerhet rundt hvordan man håndterer utestående fakturaer og eventuelle nye enkeltoppdrag i periodene med dagpenger eller sosialhjelp. Det er også uklart hvordan man skal forholde seg til registrering hos NAV for dagpenger som selvstendig næringsdrivende, sier Bråtømyr.
Hun mener det er svært viktig at kulturfeltet nå dokumenterer ringvirkningene. Norsk musikkråd har allerede sendt ut en undersøkelse til det frivillige musikklivet, og Musikkindustriens næringsråd skal nå sette i gang med en stor felles kartlegging.

Informasjonsstrømmen
Det er en kontinuerlig strøm av nyheter fra myndighetene, media og kulturfeltet selv, og det kan være utfordrende å navigere seg rundt i informasjonsstrømmen.
– Vi henger med som best vi klarer. Norsk jazzforum skal bistå medlemmene, og en viktig del av det er å informere om hva som skjer og hvilke tiltak som blir satt inn fra flere hold. Vi får mange henvendelser på telefon, og svarer så godt vi kan. Vi informerer medlemmene via epost og har daglige oppdateringer på nett, sier Bråtømyr.

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev