Nyheter

334 000 kroner tildelt i musikerstipender

Norsk jazzforum har tildelt totalt kr 334 000 i stipender til sine musikermedlemmer. Ayumi Tanka, Selma French Bolstad, Bendik Giske og Eivind Opsvik er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend for 2020. Maria Kannegaard Trio, Magnolia Jazzband og Marthe Lea Band er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Musiker- og bandstipend tildeles årlig av Norsk jazzforum, og har som formål å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning.

– I en krevende musikerhverdag kan det være en utfordring å sette av tid til øving og fordypning. Stipendene fra Norsk jazzforum skal hjelpe til med å gi rom for nettopp dette, sier Ragnhild Menes, fagansvarlig i Norsk jazzforum.

Stort spenn i tildelingene
Norsk jazzforum mottok 217 søknader om musiker- og bandstipend for 2020, og av disse har 10 musikere og 15 band fått tildelt stipender på til sammen kr 334 000. Blant de som mottar stipend finner vi hele spennet fra musikere og band som er tidlig i karrieren til godt etablerte navn, fra Marthe Lea Band til Magnolia Jazzband.

– Det har vært stort mangfold og høy kvalitet blant de innkomne søknadene, noe som også speiles blant de 25 tildelingene. Blant mottakerne av bandstipend finner vi blant annet to band som ble satt sammen i forbindelse med større festivaloppdrag i 2019, Gard Nilssen Supersonic Orchestra og Skarbø Skulekorps. At stipendordningen kan være med på å stimulere til videre aktivitet i slike prosjekter, ser vi som både gledelig og viktig, sier Menes.

Følgende musikere har blitt tildelt stipend for 2020:
Fordypnings-/studiestipend:
Selma French Bolstad kr 10 000
Tollef Østvang kr 10 000
Ingrid Øygard Steinkopf kr 10 000
Bendik Giske kr 10 000
Ayumi Tanaka kr 10 000
Eivind Opsvik kr 10 000
Mathilde Grooss Viddal kr 10 000
Petter Wettre kr 10 000
Kristoffer Kompen kr 10 000
Sigrid Brennhaug kr 10 000

Øvings-/studiestipend for band:
One Small Step V/Roger Arntzen kr 15 000
Bestillingsverk Christian Winther kr 18 000
Supersonic Orchestra v/Gard Nilssen kr 18 000
Braid v/Guoste Tamulynaite kr 15 000
Building Instrument v/Mari Brunvoll kr 15 000
Moksha v/Oddrun Lilja Jonsdottir kr 15 000
Eivind Aarset & Jan Bang kr 12 000
Skarbø Skulekorps v/Øyvind Skarbø kr 18 000
Magnolia Jazzband v/Torstein Ellingsen kr 18 000
Maria Kannegaard Trio kr 15 000
Lemur v/Hild Sofie Tafjord kr 15 000
Transmission Orchestra v/Petter Frost Fadnes kr 15 000
Marthe Lea Band kr 18 000
Elephant9 v/Nikolai Hængsle kr 15 000
Chattermark v/John Lilja kr 12 000

Fra forsiden

Nyhet

Pris til Jazznytt

Jazznytt er tildelt Norsk Tidsskriftforenings pris for språk og formidling. - Med sikker smak for hva som vil fengsle leserne og en gåtefull evne til å forvandle skribentenes skisser til genuint innsiktsfulle bidrag til den offentlige samtalen får Jazznytt prisen for språk og formidling, uttaler juryen.

Nyhet

Fra Sarpsborg til Kardamili i 10 år

Til en liten landsby i Hellas reiser over hundre musikere for å spille 83 konserter i regi av tre norske jazzklubber, 17. - 26. mai. Kardamili International Jazz Festival feirer nå sitt tiende år, og noen av artistene som er med og markerer jubileet er Natalie Aldema Trio, Supercharger Duo og Feast For Fools.

Meld deg på vårt nyhetsbrev