Nyhet

Hilmarprisen til John Pål Inderberg

Jazzmusiker John Pål Inderberg ble torsdag 7. november tildelt Hilmar Alexandersen musikkpris 2019. Inderberg har gjort en viktig og uvurderlig innsats for «Hilmarmusikken» ved å gjøre den kjent for et nytt og interessert publikum og for nye musikere, uttaler Hilmarfestivalen i sin begrunnelse.

Hilmarprisen er opprettet til minne om den store spellmannen Hilmar Alexandersen (1902 – 1993), og prisen deles ut under Hilmarfestivalen i Steinkjer, Hilmar Alexandersens hjemby. Prisvinner John Pål Inderberg er selv fra Steinkjer, og selv om han flyttet ut som ung har han alltid vært opptatt av musikkmiljøet der og bidratt uoppfordret til Hilmarfestivalen. Inderberg står blant annet bak det første bestillingsverket som folkemusikkfestivalen bestilte, Den forunderlege dansen, som ble framført på Hilmarfestivalen i 2006.

En overrasket og takknemlig prisvinner uttaler følgende på Hilmarfestivalen.no:
– Dette er både overraskende, inspirerende og ærefullt. Overraskende fordi jeg i stor grad har beveget meg innenfor improvisasjonsmusikk innen afrikansk-amerikansk jazz. Jeg forsøker å løse den vanskelige oppgaven å kombinere nordisk tradisjonsmusikk med jazz og det er derfor svært inspirerende å motta Hilmarprisen. Ærefullt er det fordi prisen er til minne om en stor musiker og en svært betydningsfull musikktradisjon. Gjennom denne tildelingen får jeg krefter til å fortsette samarbeidet med kunstnere og kulturarbeidere i et smalt og viktig musikkfelt.

Hilmarfestivalen skriver blant annet følgende om prisvinneren:
«John Pål Inderberg er ofte kalla både jazzmusikar og folkemusikar – og spellmann. Han hører til generasjonen som fekk oppleve at sjangerbåsane innan musikken vart låst opp. Ikkje slik at sjangarar vart utviska, men at det vart legitimt både å blande sjangrar og å hente inspirasjon frå kvarandre – eller «stållå kunst» – som også Hilmar Alexandersen uttrykte det. Og nettopp her har John Pål Inderberg gjort ein viktig og uvurderleg innsats for «Hilmarmusikken». Han har tatt til seg melodiar frå Hilmar Alexandersen sitt repertoar; med stort hell gjort dei til sine eigne, og brukt dei i ulike samanhengar. Slik har John Pål Inderberg gjort Hilmar Alexandersens namn og Hilmar Alexandersens musikk kjent for eit nytt og interessert publikum og for nye musikarar – eit publikum og musikarar som truleg ikkje hadde fått denne opplevinga og kunnskapen utan John Påls innsats og elegante bruk og formidling av denne tradisjonen.»

Fra forsiden

Nyhet

NTT: Eurytmi og avant garde på Nesodden

Juliana Venter lager kunstfest på sagnomsust odde, Ole Morten Vågan har fått seg oktett, Radio Tidsmaskinen skrur klokka frem og tilbake og vi har ETT spørsmål til Sondre Lerche i ukas Now's The Time.

Nyhet

Jazznytt18 på Deichman om musikkglede og rasisme

Høstsesongen av Jazznytt18 er i gang, og talkshowet arrangeres nå i den staselige Deichmansalen i Bjørvika, i det som er kåret til verdens beste bibliotek. Neste arrangement er førstkommende onsdag, 20. oktober, kl. 18.

Meld deg på vårt nyhetsbrev