Nyheter

Utlysning av engasjementer for ungjazz på Østlandet

Østnorsk jazzsenter søker musikalske ledere og produsent til regionale ungdomsjazzorkestre for perioden 2020 – 2022.

Østnorsk jazzsenter driver fire regionale ungdomsband: ett vokalensemble, ett orkester for Akershus og Oslo, ett for Innlandet og ett for Buskerud og Vestfold (i samarbeid med Buskerud musikkråd). Vi ser på muligheter for å etablere et femte orkester. Ungdomsensemblene rekrutterer unge musikere i alderen 14 til 21 fra hele Østlandsregionen, og har i løpet av få år blitt en viktig arena for talentutvikling og formidling av ny, norsk jazz.

Ledelsen av ungjazzorkestrene er utformet som engasjementsavtaler av tre års varighet. Oppdragene kan fornyes ut over treårsperioden.

Østnorsk jazzsenter søker:

  • tre musikalske ledere til å lede hvert sitt ungdomsjazzorkester
  • én (eller to) produsent(er) som bistår musikalsk leder i gjennomføring og undervisning

Engasjementenes varighet:

  • Musikalske ledere og produsent(er) engasjeres for tre år, fra og med vårsemesteret 2020

Oppdrag som musikalsk leder omfatter:

  • musikalsk ledelse inkludert utvikling og tilrettelegging av repertoar
  • planlegging og gjennomføring av samspillundervisning og konserter
  • rekruttering av unge musikere

Oppdrag som produsent omfatter:

  • planlegging og gjennomføring av samspillundervisning og konserter
  • bistå musikalsk leder i undervisning og på konserter
  • rekruttering av unge musikere

Samspill og konserter legges til ca seks helgesamlinger per kalenderår, hvorav minst én samling kombineres med konsert på en av Østlandets mange festivaler. For band hvor medlemmene har korte reiseavstander kan samlingene organiseres som enkeltdager uten overnatting.

Ytterligere konserter, samspillsamlinger og reiser til festivaler kan avtales, forutsatt at vi oppnår finansiering gjennom egenandeler, salgsinntekter eller tilskudd.

Oppdraget honoreres med kr fem tusen per hele undervisningsdag. Honorar for arbeid med rekruttering avtales separat.

I samråd med musikalsk leder søker oppdragsgiver tilskudd fra ulike ordninger til komponering og musikkarrangering.

Vi søker deg som har overskudd og tid å investere i en mangfoldig generasjon tenåringsjazzere – inkludert ungjazzere som enda ikke helt veit at jazz er tingen. Du ønsker å lede og tilrettelegge for samspillundervisning i jazzorkesterformat med odd besetning på mellom ti og tjue musikere.

 

Send søknad med tanker, forslag, ønsker, vyer og kortfattet cv til

Østnorsk jazzsenter
post/a/ostnorskjazzsenter.no

senest fredag 25.oktober 2019

 

Spørsmål? Kontakt daglig leder Kari Grete Jacobsen eller produsent Audun Ellingsen, begge tlf 2200 5628

Fra forsiden

Nyheter

Moldejazz inn i sitt 60. år

I anledning Moldejazz’ 60. festival har jazzhistoriker Bjørn Stendahl samlet minner fra en flott tid, og vil daglig fra åpningsdagen mandag, presentere tilbakeblikk på hvert tiår.

Nyheter

NTT: Bysommer-nummeret

Vi skriver om en gammel låt av Lillebjørn Nilsen, vi får sommerlåttips av Bodil Niska og aktivitetstips fra Motvind-arrangør Andreas Hoem Røysum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev