Debatt

– Improvisasjon holder ikke

Musiker Bjørn Alterhaug reagerer på riksrevisor Per Kristian Foss sin bruk av begrepet improvisasjon, og skriver i dette innlegget om ordbruk og virkning.

Dagsnytt 18, fredag 8. juni 2018. Riksrevisor Per Kristian Foss utdypet sin kritikk av de styrende for dårlig beredskap i sikkerhetstjenesten. Velformulert var han i sin påpekning i svakheter ved tjenesten. Imidlertid brukte han ord og formuleringer som framsto som misvisende og kunnskapsløse i denne sammenheng: improvisering og improvisasjon. Her en kritisk kommentar til Foss’ ordvalg.
Han sa: Forberedende sikkerhetsarbeid «er noe du ikke kan improvisere – det har vi lært etter 22. juli – at improvisasjon holder ikke – ordnet beredskap må være godt forberedt.»

I god norsk tradisjon bruke Foss ordet negativt ladet: tilfeldig – skjødesløst, som nødløsning, hvilket er motsatt av hva betydningen er. Når ordet brukes misvisende av profilerte samfunnstopper, blir det lett normgivende og gir grunn til påpekning.
Improvisasjon kommer fra latin, improvisus, på norsk: «ikke før sett» eller «uforutsett». Ordet har vært brukt mest i musikk og teater, men har i de siste årene fått en positiv betydning i planlegging og god forberedelse i ulike sammenhenger. I følge forskning og et langt liv innen musikk, er improvisasjon for meg å være meget godt forberedt gjennom nøye og målrettet praktisk og teoretisk trening. En grundig forberedelse til å takle det uventede. Improvisasjon er skjerpende og bidrar til årvåkenhet. Sansene brukes optimalt, det rasjonelle og emosjonelle bringes i fruktbar interaksjon.
Den ensidige vekt på språkbasert kunnskap og måling av skoleprestasjoner bidrar ofte til at emosjonelle og estetiske sider i menneskelig samhandling blir lite vektlagt. Troen på at kunnskap er noe statisk styrkes, innlevelse og nyanser blir borte, hvilket svekker menneskets evne til å fornemme komplekse sammenhenger.

Alle innen såkalte ferdighetskulturer, flygere, psykiatere, leger, musikere osv., fungerer best når dyp internalisert kunnskap bringes i omløp i engasjert dialog og samspill i sann tid. Her er det at improvisasjon, erfaringer i det uforutsette, kan finne de beste løsningene på det uventede og uforutsigbare.
Det er å håpe på at improvisasjon kan få en større plass i hele vårt undervisningssystem, og at Foss, neste gang han bruker improvisasjon, bruker det rett.

Avslutningsvis et sitat fra filosofen Edgar Morin (1999): «Om vi endelig kunne fjerne illusjonen at vi kan forutsi menneskelige hendelser, ville det være et vesentlig intellektuell bragd. Fremtiden er åpen og uforutsigbar … Dette burde få oss til å mentalt vente det uventede og forberede oss på det. Alle som har ansvar og befatning med utdanning må være beredt til å gå i fronten for å håndtere usikkerhet i vår tid.»

Bjørn Alterhaug
Musiker og pensjonert professor ved Jazzlinja NTNU

Fra forsiden

Now's the time

NTT: Driftige distraksjoner

Mette Henriette inntar Operaen, vi møter Elina Duni, er på konsert med Needlepoint, og har dagbokessay om syv vidunderlige dager med kulturopplevelser og distraksjoner. Now’s The Time!

Nyheter

Schemes spilte seg videre til Jazzintro-finale

Det var kvartetten Schemes som sikret seg en finaleplass i Jazzintro 2024 da første runde av lanseringsprogrammet ble arrangert på Bergen Jazzforum torsdag kveld. I finalen under Moldejazz i juli skal bandet kjempe om tittelen Årets unge jazzmusikere 2024 samt en lanseringspakke fra Norsk jazzforum med festivalturné og mentorprogram.

Meld deg på vårt nyhetsbrev