Nyheter

MUO får skryt i ny rapport

Kulturdepartementet bestilte i februar i år en evaluering av Musikkutstyrsordningen (MUO). Nå er rapporten klar, og den slår fast at MUO oppfyller sitt mål og forvaltes godt.

pressemelding: MUO
Pressefoto: Stian Raa

– Evalueringen bekrefter vårt inntrykk av at dette er en svært viktig ordning for å skape aktivitet, talentutvikling og næring på musikkfeltet over hele landet, sier daglig leder av MUO, Rhiannon Edwards.

PROBA Samfunnsanalyse har skrevet rapporten, og konkluderer med at MUO er en godt forvaltet ordning, og mener at MUO bør fortsette å forvaltes som en egen organisasjon.

MUO fornøyd med resultatet
Daglig leder i MUO, Rhiannon Edwards, er godt fornøyd med rapporten.
– Musikkutstyrsordningen har nå eksistert i seks år, og da synes vi det er riktig med en evaluering. Jeg mener PROBA Samfunnsanalyse har gjort en god og grundig jobb, og evalueringen bekrefter vårt inntrykk av at dette er en svært viktig ordning for å skape aktivitet, talentutvikling og næring innen musikkfeltet. Vi er selvfølgelig veldig glade for å få stadfestet at både brukere og det øvrige musikkmiljøet er fornøyd med forvaltningen av ordningen, sier hun.

Edwards utelukker heller ikke en mulig utvidelse av ordningen, slik rapporten foreslår.
– Vi vil gjerne sikre tilgang til godt utstyr, egnede øvingslokaler og fremføringslokaler for alle. Derfor ser vi positivt på å omfatte flere sjangre enn i dag, dersom vi får budsjetter til dette. Nå ser vi frem til en videre dialog med den politiske ledelsen, sier hun.

Musikkfeltet støtter rapporten
Evalueringsrapporten blir også godt mottatt av musikklivet.
-Det er utrolig godt å se en slik grundig evaluering av et viktig foretak for norsk musikkliv. Ikke minst er det hyggelig lesning når alle aktører er så fornøyde og samstemte i sine tilbakemeldinger. Jeg håper politikerne leser rapporten og tar til seg anbefalinger og refleksjoner. Skal ordningen omfatte alle sjangre må det økte midler til i potten, sier Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum.

Også Line Endresen Normann i Norske konsertarrangører mener rapporten gir et riktig inntrykk av MUO: – Evalueringsrapporten understreker MUOs viktige posisjon. Ordningen er svært viktig for våre medlemmer; gode konsertarrangører trenger gode fremføringsarenaer for at publikum skal kunne oppleve konserter i hele landet hele året! Nå får vi bare håpe at Kulturdepartementet leser rapporten, lytter til anbefalingene og ikke minst bruker denne som argumentasjon for å løfte MUO i statsbudsjettet for 2016, understreker hun.

Evalueringsarbeidet startet i april, og ble sluttført i juli 2015. Nå er rapporten offentliggjort på Kulturdepartementets nettside. Les rapporten her.

Om Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.
Siden opprettelsen av MUO i 2009, har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 150 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.

Fra forsiden

Now's the time

NTT: Tuva Halses musikalske matboks

Tuva Halse platedebuterer med Bento Box Trio, og vi har Fri Resonans-spesial med Tollef Østvang, Peter Knudsen og Deerhoof-lynkurs mens vi lytter til åttitalls-Miles.

Intervju

Trekkspill som aldri før

– Life on Accordion er det første soloalbumet mitt. Det tok meg 47 år å komme dit, men nå er jeg der, sier Jovan Pavlovic, serbisk akkordeonvirtuos med adresse Trondheim siden 1994.

Meld deg på vårt nyhetsbrev