Nyheter

Advarer mot MUO-kutt

Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen (MUO), den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

– Regjeringen sier i sin regjeringserklæring at: «Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv.» Et kutt i tilskuddet til MUO vil ha motsatt effekt; færre mennesker vil få delta i og oppleve et musikalsk mangfold. Vi håper at forslaget om kutt til MUO trekkes tilbake, sier Trond G. Moe i Musikknettverk Østlandet (MØST) og Kari Grete Jacobsen ved Østnorsk jazzsenter.

MØST og Østnorsk jazzsenter er blant over tretti musikkorganisasjoner, kompetansesentre og nettverk for musikk som i dag har sendt en samlet uttalelse til kulturminister Torhild Widvey, Stortingets Familie- og Kulturkomite og andre interessenter (se uttalelsen under). I uttalelsen er de kritiske til forslag om å kutte fra 32,3 til 27,3 millioner i Statsbudsjettet 2015.

– Norsk musikkbransje er i god utvikling og gjør det også sterkt internasjonalt innen alle sjangre. Behovet for gode vilkår for øving og fremføring er store over hele landet. Music Norway oppfordrer regjeringen til å styrke MUO isteden for å kutte i ordningen, sier direktør i Music Norway, Kathrine Synnes.

Viktigste tiltak for å fremme lokalt kulturliv
MUOs formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av musikk i hele Norge. Dette var et av de viktigste tiltakene Enger-utvalget pekte på for å fremme det lokale kulturlivet (Kulturutredningen 2014, kapittel 16, Tilrådninger). Et kutt i bevilgningsordningen er derfor et skritt tilbake for lokalt musikkliv.

– Et kutt i støtten til MUO kan se ut som et kutt til en organisasjon som har mye midler. I realiteten går dette utover både noen av de minste aktørene på musikkfeltet, men også profesjonelle nysatsinger innen både scener og øvingsfellesskap. Støtten fra MUO blir spredt over hele landet og har en demokratiserende effekt for kulturlivet, ved å bidra til flere og bedre lavterskeltilbud for både musikere og publikum, sier daglig leder ved Brak i Bergen, Karen Sofie Sørensen.

Dersom MUO får mindre penger, vil dette ramme hele landet. RYK – Rytmisk kompetansenettverk i Nord, ser alvorlig på det foreslåtte kuttet i støtten.
– Nord-Norge har vært underrepresentert blant de som har fått tilsagn fra MUO, og RYK har de siste fem årene arbeidet målrettet for å få flere søkere til ordningen. Vi ser nå resultater av dette arbeidet, og har med glede registrert flere tildelinger til landsdelens mange arrangører og øvingsfellesskap, også på små steder. MUO bidrar til å øke kvaliteten på spillestedene, og utgjør en forskjell både for musikere, arrangører, og dermed publikum, sier Ulla-Stina Wiland i RYK.

5 millioner legger grunnlag for 14.000 kulturarrangementer
Musikkutstyrsordningen er en effektivt drevet tilskuddsordning, som gir konkrete resultater og mye for pengene. For 5 millioner kan det f.eks. bygges ca. 35 øverom, eller gi teknisk utstyr til ca. 30 store og små scener. Dette ville legge grunnlag for 14.000 kulturarrangementer med over 3,2 millioner besøkende.

– Et kutt på 5 millioner mener vi er svært uheldig, da Musikkutstyrsordningen fungerer godt. Ordningen er viktig for norske arrangører og ikke minst for neste generasjons musikere. Små og store scener vil her gå glipp av teknisk utstyr det er et stort behov for, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Gry Bråtømyr.

Tilskuddsmidler fra MUO genererer kommunale, fylkeskommunale og private kulturkroner, og aktiviteten skaper arbeidsplasser og gir penger tilbake til staten i form av skatter og avgifter.

-Musikklivet blomstrer i Norge, næringen er i god vekst, og behovene for gode vilkår for øving og fremføring er store over hele landet. Vi ønsker med dette å oppfordre til å styrke Musikkutstyrsordningen fremfor å kutte i bevilgningene, heter det avslutningsvis i uttalelsen fra musikklivet.

Følgende organisasjoner står bak uttalelsen: AKKS, Norsk jazzforum, BandOrg, Norsk Kulturforum (NOKU),FolkOrg, Norsk Musikkråd, Gramart, NOTAM, MFO, Ny Musikk, Music Norway, Samspill International Music Network, Norske Konsertarrangører (Tidl. Norsk Rockforbund), TrAP, MINK – Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk (Midtnorsk Jazzsenter, Stiftinga Hilmar Alexandersen, Molde International Jazz Festival, Tempo, Rock City Namsos), MØST – Musikknettverk Østlandet, RYK – Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (Nordnorsk Jazzsenter, Kompetansesenteret for Rock i Nord-Norge, Folkemusikk Nord), SNK – Sørnorsk Kompetansenettverk (SØRF, Sørnorsk Jazzsenter, Telemarksfestivalen), VRAK – Vestnorsk Kompetansenettverk (Brak, Star, Vestnorsk Jazzsenter, Førde Internasjonale Musikkfestival), ØKS – Østafjelske Kompetansesenter. 

 (pressemelding: MUO / foto: Eivind Henriksen)

Fra forsiden

Now's the time

NTT: Tuva Halses musikalske matboks

Tuva Halse platedebuterer med Bento Box Trio, og vi har Fri Resonans-spesial med Tollef Østvang, Peter Knudsen og Deerhoof-lynkurs mens vi lytter til åttitalls-Miles.

Intervju

Trekkspill som aldri før

– Life on Accordion er det første soloalbumet mitt. Det tok meg 47 år å komme dit, men nå er jeg der, sier Jovan Pavlovic, serbisk akkordeonvirtuos med adresse Trondheim siden 1994.

Meld deg på vårt nyhetsbrev