Kronikk

Kulturrådets prioriteringer

MFO og Norsk jazzforum oppfordrer Kulturrådet til økt fokus på ensembler og musikere, og ber i dette innlegget om en dobling av ensemblestøtten.

I disse dager møtes Kulturrådets medlemmer i Kirkenes for å vedta prioriteringer innenfor Kulturfondets 577 millioner kroner i 2013.  Under møtet skal rådet også vedta fordelingen mellom de ulike ordningene innen hvert fagfelt, det vil si hvor mye som skal deles ut til festivaler, koreografer, musikere osv. I tillegg skal rådet diskutere neste års budsjetter og hvilke prioriteringer de ønsker for 2014. Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Norsk jazzforum (Njf) tar her til orde for en dreining av fokus innenfor musikkfeltet og en seriøs økning av potten i en ordning som, ifølge våre medlemmer, kan virke akkurat som den skal og der den skal.

Festivalfesten
De siste årene har arrangørene og festivalene fått økt oppmerksomhet i Kulturrådet, støtteordningene på feltet har økt jevnt og trutt og totalpotten er nå på over 150 millioner kroner. MFO og Njf synes selvsagt det er positivt at arrangørleddet styrkes, proffere arrangører kommer også musikerne til gode. Fra amerikansk og britisk forskning på live-feltet vet vi imidlertid at 80 % av inntektene i livemarkedet går til en bitteliten andel musikere (5 %). Tar du en titt på norske festivalers headlinere er det ikke vanskelig å skjønne at brorparten av honorarene som utbetales går til utenlandske artister. Vi mener at tida nå er inne til å prioritere de ordningene som kommer musikerne direkte til gode.

Ensemblestøtten
Støtteordningen for musikkensembler retter seg mot profesjonelle ensembler på et høyt kunstnerisk nivå. Formålet med tilskuddene er å bedre produksjons- og utviklingsvilkårene for de profesjonelle musikkensemblene, som er sentrale aktører i det skapende og utøvende musikklivet. Siden 2002 (med et lite opphold) har det vært mulig å få innvilget flerårig støtte.
For våre medlemmer er dette en svært viktig ordning. Den gir rom til å satse på ett hovedprosjekt i ett eller flere år og man slipper å søke opptil fire ganger i året for å holde liv i ett ensemble. For de som er så heldige å få innvilget flerårig støtte betyr det frihet til å konsentrere seg om utviklingen av et ensemble over en lengre periode. Slikt blir det god kunst av!

Ja, de penga
Søknadspotten i Ensemblestøtten har også økt en del siden oppstarten og er nå oppe i vel 33 millioner kroner. Det er imidlertid en stor del av potten som er bundet opp i overføringer som er vedtatt av Kulturdepartementet, for eksempel skal hele årets økning, to millioner kroner, gå til styrking av korfeltet. Så i praksis har potten til de frie profesjonelle ensemblene økt minimalt. Hvis man ser for seg at et ensemble med fem medlemmer trenger 500 000 i året for å kunne utvikle seg kunstnerisk og bedre sine produksjonsvilkår sier det seg selv at potten er alt for liten. Til sammenligning er det over 124 millioner til fordeling via knutepunktordningen og støtteordningen for musikkfestivaler, det er litt over 100 festivaler som får tilskudd i disse ordningene.

Så, kjære Rådsmøte:
Om det skulle være uklart: MFO og Njf oppfordrer Kulturrådet til økt fokus på ensembler og musikere. Ensemblestøtten bør økes betraktelig, ja vi tar i første omgang til takke med en dobling slik festivalordninga har opplevd de siste åra. Dessuten må man ikke fjerne muligheten til å søke flerårig støtte. Ifølge Kulturloven skal jo staten «syta for at kulturlivet har føreseielege utviklingskår», støtteordningen for musikkensembler er jo midt i den kulturpolitiske blinken om man bare forvalter ordninga rett.
Hansken er herved kastet, vi håper Rådet tar den opp og gjør det som bør gjøres. Godt møte!

Renée Rasmussen, forbundsleder i MFO

Tore Flesjø, daglig leder, Norsk jazzforum

Kronikken sto på trykk i Klassekampen 5. februar

Fra forsiden

Konsert

Ungjazzfest på Victoria

Helgen 15. og 16. juni markerer et hundretalls ungjazzere at det er ti år siden etableringen av Østnorsk jazzsenters første regionale ungdomsjazzorkester.

Nyhet

Festivalidyll i skogen

Motvind i Middelalderskogen byr på store navn innen jazz og impro så vel som marokkansk gnawa, indisk klassisk musikk, norsk folkemusikk og dans ut i de sene nattetimer. Joe McPhee er årets Artist i Residence under festivalen som arrangeres 21. - 23. juni.

Meld deg på vårt nyhetsbrev