Nyheter

Ellaprisen til Bugge Wesseltoft

Bugge Wesseltoft mottok i går Oslo Jazzfestivals pris Ella for 2012. Tildelingen begrunnes med hans virke som internasjonalt anerkjent musiker og stilskaper, men også som en forkjemper for jazzens kår.

Ella-prisen deles ut for å hylle personer som har gjort en ekstraordinær innsats for jazzen, jazzmiljøet i Oslo eller for Oslo Jazzfestival, og årets vinner er en person som har markert seg på mange av jazzens områder.

Oslo Jazzfestival sier følgende om årets Ellaprisvinner:
«Bugge Wesseltoft er en kjemper for jazzens kår, for at jazzmusikken skal få sin fortjente plass innenfor rammene av norsk kulturpolitikk og for at musikere skal ha anstendige arbeidsvilkår.

Hans mest kjente rolle er som musiker. Han er stilskaper og utforsker med et bredt internasjonalt virkefelt og med en karriere langt ut over landets grenser. Wesseltoft er solid basert i jazzens formspråk der han har strukket seg mot både elektronika og klassiske musikkformer og er heller ikke redd for å strekke seg langt utover jazzens tradisjonelle stier.

Men Bugge Wesseltoft er også en hjelper for andre. Han er eier og drivkraft bak plateselskapet Jazzland Records som gitt en lang rekke musikere muligheten til å presentere sin musikk for et større publikum. Gjennom utgivelsene der har han dessuten i stor grad preget det lydbildet som er moderne norsk jazz.
 
Bugge Wesseltoft har spilt for fulle hus på Oslo Jazzfestival en rekke ganger, og i år spiller han alene med et flygel i Universitetets aula og på Mono med Aslak Hartbergs The Fuzz.»

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev