Nyhet

Ny leder i Kongsberg Jazzfestival

Kai Gustavsen er ansatt som ny daglig leder i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival. Gustavsen tiltrer i stillingen 15. juni 2012.

Gustavsen kommer direkte fra stillingen som kultursjef i Hole kommune, og har tidligere blant annet vært ansatt som markedssjef ved Drammens Teater.
– Kais viktigste oppgaver som daglig leder i Kongsberg Jazzfestival vil være å videreutvikle festivalen med basis i vår profil som en nytenkende og grensesprengende festival, samt å gjennomføre flyttingen av festivalens tyngdepunkt til vestsida. Videreutviklingen av folkefesten på og rundt Kirketorget vil stå sentralt i denne prosessen, heter det i en pressemelding fra festivalen i dag.

Kai Gustavsen er, og vil fortsatt være, medeier i Bragernes Konsert AS som blant annet står ansvarlig for konsertene under Drammen Elvefestival. Hans rolle som styremedlem i Bragernes Konsert AS har i følge Kongsberg Jazzfestival vært et viktig element å få avklart i forbindelse med ansettelsen. Gustavsen vil ikke lenger ha operative oppgaver i Bragernes Konsert, og styret i Kongsberg Jazzfestival ser ingen problemer med at Kai Gustavsen fortsetter som styremedlem og deleier i selskapet.

Prosjektleder for Kongsberg Jazzfestival 2012, Torbjørn Heitmann Valum, vil fullføre sittengasjement som planlagt, og vil dermed overlappe med Kai Gustavsen i peroden 15. juni – 31. juli. Festivalen vil dermed kunne opprettholde normal kontinuitet i sine administrative oppgaver i festivalinnspurten, samt videreføre rutiner og kunnskap til den nyansatte daglige lederen.

Fra forsiden

Konsert

Ungjazzfest på Victoria

Helgen 15. og 16. juni markerer et hundretalls ungjazzere at det er ti år siden etableringen av Østnorsk jazzsenters første regionale ungdomsjazzorkester.

Nyhet

Festivalidyll i skogen

Motvind i Middelalderskogen byr på store navn innen jazz og impro så vel som marokkansk gnawa, indisk klassisk musikk, norsk folkemusikk og dans ut i de sene nattetimer. Joe McPhee er årets Artist i Residence under festivalen som arrangeres 21. - 23. juni.

Meld deg på vårt nyhetsbrev