Debatt

– Nå må politikerne tørre å ta grep

Tirsdag 21. juni kunne Aftenposten fortelle at “gutta ruler på scenen og i salen”. Tonje Johansson (bildet) i Norsk jazzforum er lei av resultatløse mediedebatter om kvinner i musikklivet og etterlyser i dette debattinnlegget konkrete tiltak og politisk handling.

Tirsdag 21. juni kunne Aftenposten fortelle at “gutta ruler på scenen og i salen”.  I en tilsvarende debatt i samme avis i fjor sommer, uttalte likestillingsombudet at staten må vurdere å innføre kvotering i kulturlivet. Kulturministeren sier i dag at kvotering ikke er aktuelt, men at det er i arrangørenes egeninteresse å få flere kvinnelige artister på programmet. Det er positivt at Huitfeldt ønsker andre incentiver. Kvotering oppleves stigmatiserende – kvinnelige musikere ønsker å bli vurdert på bakgrunn av det kunstneriske, ikke kjønn.  Det oppleves likevel som om politikerne har en defensiv holdning til problematikken med skjev kjønnsfordeling i musikken – nå må politikerne tørre å ta grep!

Dette er et mer komplekst problem med utgangspunkt i samfunnets tradisjonelle kjønnsrollemønster. Arrangørene kan helt klart gjøre noe forskjell med mer bevisst booking, men skal man oppnå helt lik kjønnsfordeling av artister på festivaler og klubber må tilfanget av kvinnelige artister, og ikke minst instrumentalister, økes betraktelig. Skal man øke antallet kvinner både som musikere og publikum, må man få flere kvinnelige rollemodeller på scenen. Man må tenke rekruttering og man må tenke langsiktig.

I kulturskolen er kjønnsfordelingen av elever jevn, men ser man på fordelingen på instrument viser det seg barna (foreldrene?) velger tradisjonelt; gutta på trommer og bass, jenter på fiolin og piano.  Hvilke mekanismer spiller inn her – mangel på rollemodeller, ubevisst seleksjon eller holdninger og strukturer som påvirker valgene vi tar? Det er ikke vanskelig å argumentere for hvorfor man må ta tak i kvinners underrepresentasjon i musikklivet. Flere kvinner øker den kunstneriske bredden og kvaliteten. Men vi må vite hvordan vi kan snu denne trenden.

Vi trenger ikke flere resultatløse mediedebatter om kvinner i musikklivet. Det vi trenger er konkrete tiltak, rekruttering og ikke minst kunnskap.  Norsk jazzforum har sammen med AKKS Norge, Ny Musikk og Orkester Norden, hatt flere møter med Kulturdepartementet og kulturminister Anniken Huitfeld.  Der har vi levert et forslag til en større utredning og invitert Kulturdepartementet til et samarbeid.  Nå har Huitfeldt muligheten til å vise at hun tar problemstillingen på alvor.

Tonje Johansson
Formidlingskonsulent, Norsk jazzforum

Fra forsiden

Now's the time

NTT: Driftige distraksjoner

Mette Henriette inntar Operaen, vi møter Elina Duni, er på konsert med Needlepoint, og har dagbokessay om syv vidunderlige dager med kulturopplevelser og distraksjoner. Now’s The Time!

Nyheter

Schemes spilte seg videre til Jazzintro-finale

Det var kvartetten Schemes som sikret seg en finaleplass i Jazzintro 2024 da første runde av lanseringsprogrammet ble arrangert på Bergen Jazzforum torsdag kveld. I finalen under Moldejazz i juli skal bandet kjempe om tittelen Årets unge jazzmusikere 2024 samt en lanseringspakke fra Norsk jazzforum med festivalturné og mentorprogram.

Meld deg på vårt nyhetsbrev