Debatt

– Realistisk festivalstøtte

DEBATTINNLEGG: Anjazz – Hamar jazzfestival blir denne uka anklaget for å ha urealistiske forhåpninger til fylkeskommunal støtte. Kari Grete Jacobsen i Østnorsk jazzsenter mener at det tvert i mot er realistisk å søke om en halv million i offentlig festivalstøtte.

Hamar Arbeiderblad har denne uka et underlig oppslag hvor fylkesråd i Hedmark, Christian Haugen (SV), mener ”festivaler som søker om en halv million kroner i årlig støtte har helt urealistiske forhåpninger til hvor mye Hedmark fylkeskommune kan bidra med i kulturmidler”.

Jeg mistenker at fylkesrådens poeng er at Hedmark fylke har satt av for lite penger til fordeling til kulturformål, og at det derfor muligens er fylkeskommunen som er urealistisk – ikke Anjazz som har et urealistisk mål om å lage en stor og god festival. For dét klarer de.

Norsk kulturråd har for 2011 fordelt 32,8 mill til festivaler over hele landet. I retningslinjene for tildeling heter det blant annet at Kulturrådet tildeler midler til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Det sies ikke noe om hvor stort tilskuddet fra egen region må være – men det er absolutt en fordel at festivaler som søker festivalstøtteordningen har oppslutning i sitt lokalmiljø og i sin fylkeskommune.

Flere av de store jazzfestivalene våre har de siste årene feiret både 25 og 50års-jubileer. Den lange fartstida gjenspeiles i bevilgninger på mer enn en million kroner i statlig festivalstøtte. Det ligger mye arbeid og engasjement fra både frivillige medhjelpere og profesjonelle kulturarbeidere og kunstnere bak disse etablerte festivalene. Og det er ingen grunn til at ikke AnJazz skal kunne oppnå et like langt liv med et like solid festivalprogram som for eksempel Kongsberg jazzfestival, Moldejazz, Nattjazz i Bergen eller Oslo jazzfestival.

For at Anjazz skal klare dette er det viktig at lokale krefter – fylkeskommunen inkludert – stiller seg bak festivalen på alle måter. Det gjelder ikke utelukkende gjennom økonomiske bidrag, men også ved å bruke festivalen som et eksempel på lokalt engasjement, kunstnerisk kvalitet og regional innovasjon i alle fora – også gjennom media. At Anjazz søker om en halv million skulle bare mangle. Om Hedmark fylkeskommune har rammer til å tildele samme beløp er en annen sak.

Jazzmiljøet har stor forståelse for at både politikk og offentlig forvaltning handler om å prioritere, prioritere og prioritere. Vi har også stor forståelse for at det kan være frustrerende velge mellom gode tiltak når potten er for liten. Imidlertid er ingen av oss tjent med slike vinklinger som Hamar arbeiderblad her legger opp til. Det tjener verken Hedmark fylkeskommune eller Anjazz at festivalen nærmest blir karakterisert som ”urealistisk” i lokale medier. La oss i felleskap oppfordre mediene til positive vinklinger – i dette tilfellet om en helt utrolig god festival som presenterer noen av verdens ledende improvisasjonsmusikere over fire dager i mai. (Bobby McFerrin! Silje Nergaard! Arild Andersen! med mer.) Det ligger et ikke ubetydelig engasjement og et ikke ubetydelig antall Hedmarkinger som står på dag og natt år etter år for å få til et musikalsk fyrverkeri av en jazzfestival på Hamar.

God festival!

Kari Grete Jacobsen
Daglig leder, Østnorsk jazzsenter

Fra forsiden

Moldejazz 2024 - dag 3 og 4

Folkefesten og jazzen møtes i kveldssola

FESTIVAL: Moldejazz på onsdag og torsdag går fra sur vind til godvær, Jaap Blonk fascinerer både ute og inne, Lightning Trio, Bliss Quintet, Schemes og Coincidences møtes i Jazzintro-finalen, Bill Frisell finner vrengpedalen og den store og den lille festivalen møtes på takterrassen i ellevetiden om kvelden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev