Om utgivelsen

Alle komposisjoner av Michael Aadal
Arrangert av Michael Aadal Group
Produsert av Michael Aadal Group
Innspilt Februar 2016 av Mike Hartung ved Propeller Music Division AS
Mixet April 2016 av Mike Hartung ved Propeller Music Divison AS
Mastret Mai 2016 av Chris Sansom ved Propeller Mastering AS
Front cover foto by Petter Furuseth