Om utgivelsen

17. april er DUPLEX klare med sitt andre album på NORCD. Deres første utgivelse, «Duolia» , kom i 2012, og gav et godt innblikk inn i saxofonist Harald Lassens og bassist Christian Meaas Svendsens musikalske univers. Den nye plata har fått tittelen «Én», og til forskjell fra «Duolia» begrenser ikke duoen seg denne gangen kun til sine respektive instrumenter, men tar i bruk ulike virkemidler for å gjengji deres musikalske intensjon. Til tross for de mange ingrediensene er «Én» langt fra schizofren. Det er nettopp variasjonen som binder det hele sammen. Låtene bygger bro mellom hverandre, hvisker ut sjangre, og rettferdiggjør platas tittel. For selv om og Duplex består av to, og selv om referansene er mange, er de alle (og også vi andre) til syvende og sist kun «Én».