Rikskonsertene blir Kulturtanken

- Dette er et navn vi er veldig glade for og som vi har et eierforhold til allerede, sier Ådne Sekkelsten, fungerende direktør i Rikskonsertene.

Rikskonsertene har fått nytt og utvidet mandat som nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i Den kulturelle skolesekken (DKS),  og samtidig fått nytt navn: Kulturtanken, med undertittelen Den kulturelle skolesekken Norge.

– Navnet Kulturtanken rommer alt vi skal drive med i formidling av profesjonell kunst og kultur til barn og unge. Som den nasjonale enheten for DKS vil vi være en samlende aktør for kunnskapsutvikling på feltet, sier Sekkelsten

Begrunnelsen for valget av navnet Kulturtanken er at det rommer både kunst og utvikling, allmenndannelse og opplysning. ”Tanken” kan forstås som både ”beholder”, og som ”idé”, ”refleksjon”, ”assosiasjon”. Navnet gir en tettere kobling mellom kunst og skole, som er en sentral oppgave for den nye virksomheten, og som støttes av Kunnskapsdepartementet.

pressemelding: Kulturtanken

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode