17,6 millioner kroner fra Musikkutstyrsordningen

I årets første tildelingsrunde har Musikkutstyrsordningen (MUO) fordelt 17,6 millioner kroner til 98 søkere. Ordningen bidrar til å sikre øvingstilbud for en ny generasjon musikalske utøvere over hele landet.

– For at det lokale musikklivet skal vokse og gro, er det vesentlig at de får tilgang på godt teknisk utstyr, egnede øvingsrom og fremføringslokaler. Musikkutstyrsordningen har gjennom disse tildelingene skapt bedre grobunn for musikkmiljøer i hele Norge, sier daglig leder i MUO, Rhiannon Hovden Edwards.

I første tildelingsrunde 2016 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på nesten 85 millioner. 98 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 17.6 millioner. Mer om tildelingen her.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode